Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odbor programového financování

Funkce Jméno a příjmení Služební telefon Fax E-mail
Ředitel Ing. Pavel Goš 974 849 800 974 849 273 pavel.gos@mvcr.cz
Zástupce ředitele Ing. Petr Lefler 974 849 231 974 849 270 petr.lefler@mvcr.cz

Adresa: Ministerstvo vnitra, pošt, schr. 21/OPF, 170 34 Praha 7

Odbor programového financování plní funkci odborného útvaru v oblasti programového financování.

Předmětem činnosti odboru programového financování je zejména:

  • správa rozpočtové kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra na úseku programového financování,
  • řízení finančního zabezpečení resortu a rozdělování finančních prostředků na úseku programového financování,
  • správa databáze Informačního Systému PROgramového FINancování (ISPROFIN),
  • sestavování návrhu rozpočtu zabezpečovaných útvarů a provádění rozpisu přidělených rozpočtových prostředků pro tyto útvary v oblasti programového financování včetně výkaznictví ve vymezeném rozsahu,
  • výkon veřejnosprávní kontroly u žadatelů o veřejnou finanční podporu nebo u příjemců této podpory a u organizačních složek zřízených ministerstvem nebo organizačních složek zřízených zákonem a příspěvkových organizací.

  

vytisknout  e-mailem