Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odbor centrálních informačních systémů

Oddělení vývoje informačních systémů

Oddělení vývoje informačních systémů provádí analýzu a vývoj nového aplikačního programového vybavení nebo zásadních úprav stávajících systémů výpočetní techniky, například informačních systémů, systému pro řízení báze dat, technických, kancelářských a jiných aplikací pro koncové uživatele. Navrhuje nové nástroje a prostředky realizace těchto systémů.

Zajišťuje řízení a koordinaci plánování, analytické činnosti, rozvoj projekce a programování v plném rozsahu informačních systémů správních evidencí pro obce s rozšířenou působností i centrum. Zabezpečuje zpracování projektů, spojených s problematikou těchto evidencí.

Oddělení plní zejména tyto úkoly:

 • zpracovává detailní analýzy a návrhy pro potřeby programování vnitřních informačních systémů
 • zabezpečuje vývoj a údržbu vnitřních informačních systémů
 • realizuje schválené návrhy projektů vnitřních informačních systémů
 • zabezpečuje testování vnitřních informačních systémů, vytvořených zaměstnanci odboru
 • zpracovává programovou a uživatelskou dokumentaci a metodické pokyny pro užívání vnitřních informačních systémů pořizovaných v rámci předmětu činnosti odboru
 • podílí se na řízení projektů informačních systémů v působnosti ministerstva a zajišťuje koordinaci s ostatními navazujícími projekty (interními i externími)
 • podílí se na přípravě metodiky v oblasti vývoje vnitřních informačních systémů, v oblasti řízení projektů, řízení změn a řízení kvality v podmínkách odboru
 • spolupracuje na analýzách procesů a činností v rámci řešených projektů
 • zabezpečuje konsolidaci, zpracování a předávání dat, poskytuje podporu pro zpracování analýz a statistik pro příslušné resortní a mimoresortní subjekty, z informačních systémů, u kterých se odbor podílí na zabezpečování provozu; na základě požadavku provádí jednorázová šetření z těchto dat
 • podílí na implementaci a nastavování programového vybavení zabezpečovaného dodavatelsky (softwarových balíků) pro vnitřní informační systémy dané části systému
 • zabezpečuje správu a technickou podporu pro informační systémy vytvořené externími dodavateli v rámci předmětu činnosti odboru 
 • analyzuje stav a potřeby rozvoje informačních systémů správních evidencí, s přihlédnutím k požadavkům a potřebám rozvoje informačních systémů veřejné správy
 • podílí se na realizaci cílů státní informační politiky v oblasti, která se týká informačních systémů správních evidencí
 • podílí se na tvorbě celostátních koncepcí a strategie informační a komunikační politiky státu a informatizace veřejné správy z hlediska informačních systémů správních evidencí
 • podílí se na přípravě metodiky v oblasti vývoje  informačních systémů správních evidencí
 •  připomínkuje právní předpisy s celostátní působností a materiály pro jednání vlády, upravující oblast informačních systémů správních evidencí  nebo s ní úzce související
 • realizuje schválené návrhy projektů informačních systémů správních evidencí  v oblasti analýzy a programování
 • zabezpečuje projekci, vývoj a údržbu aplikačního programového vybavení informačních systémů správních evidencí 
 •  spolupracuje při přípravě, realizaci a implementaci projektů informačních systémů správních evidencí 
 • průběžně vykonává projektový dozor nad informačními systémy správních evidencí  a zajišťuje koordinaci s ostatními navazujícími a souvisejícími projekty
 •  zabezpečuje testování programového vybavení a zpracovává provozní a uživatelskou dokumentaci  informačních systémů správních evidencí
 • spolupracuje s příslušnými útvary ministerstva při zajišťování všech informačních systémů veřejné správy v oblasti vazeb na informační systémy správních evidencí 
 • vytváří aplikační programové vybavení, jehož výstupy  jsou zveřejňovány na internetu 
  1. Četnost jmen a příjmení
  2. Počty obyvatel v obcích, počty obyvatel s platným pobytem na území České republiky podle roku narození
  3. Adresy v České republice
  4. Neplatné občanské průkazy a cestovní doklady

vytisknout  e-mailem