Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ochrana měkkých cílů

Informace k ochranně tzv. měkkých cílů 

  • Pod vedením Národní centrály proti organizovanému zločinu byla založena pracovní skupina určená k metodické podpoře provozovatelů a vlastníků měkkých cílů. První jednání skupiny proběhne v týdnu od 8. srpna.

  • Od 5. 8. bude spuštěna na Policejním prezidiu nepřetržitě fungující hotline určená provozovatelům a vlastníkům měkkých cílů. Telefonní číslo linky je 800 255 255. Linka je určena vlastníkům a provozovatelům měkkých cílů, tedy míst s vysokou koncentrací osob s nízkou či žádnou mírou zabezpečení, a organizátorům velkých sportovních, kulturních či jiných akcí. Linka je metodického charakteru, pokud jste v bezprostředním ohrožení, volejte linku 158.

  • Dne 25. 7. se na MV sešla pracovní skupina, ve které jsou zástupci ministerstev dopravy, školství, mládeže a tělovýchovy, zdravotnictví, kultury, průmyslu a obchodu a vnitra. Úkolem pracovní skupiny je příprava návrhu Koncepce ochrany měkkých cílů v ČR, která bude v lednu 2017 předložena vládě.
     

Definice měkkého cíle

Termín "měkké cíle" (soft targets) není nikde přesně definován, toto označení je bezpečnostní komunitou používáno pro označení míst s vysokou koncentrací osob a nízkou úrovní zabezpečení proti násilným útokům, která jsou pro tuto svou charakteristiku vybírány zejména v poslední době jako cíl takovýchto útoků, typicky útoků teroristických. Tím se liší měkké cíle od tzv. hard targets, tvrdých cílů, kterými jsou dobře chráněné a střežené objekty útoků (např. některé státní objekty, vojenské objekty, objekty dalších bezpečnostních složek, ale i některé dobře chráněné či střežené nestátní či komerční objekty).

Členění objektů na soft targets a hard targets je významné i z hlediska samotného přístupu k problematice zabezpečení. Vychází z optiky útočníků a jejich cíle, je zaměřené na pravděpodobnost útoku, nezkoumá pouze jeho dopad a význam pro společnost. Tento přístup je tedy v mnohém přínosný, neboť se zabývá ochranou subjektů, které by z hlediska tradičního pojetí protiteroristických opatření nebyly do těchto opatření zahrnuty - komerční, komunitní, soukromé osoby apod.

Dosavadní aktivity MV v rámci ochrany měkkých cílů

Téma ochrany měkkých cílů bylo dosud řešeno v rámci Strategie ČR pro boj proti terorismu. Vývoj bezpečnostní situace v posledních měsících si však vyžádal komplexní řešení tématu měkkých cílů. MV dosud aktivně spolupracovalo především s židovskými měkkými cíli (v dubnu letošního roku bylo podepsáno memorandum o spolupráci mezi MV, Policejním prezidiem, Magistrátem hl.m.Prahy a židovskými institucemi) či s organizátory velkých sportovních či kulturních akcí (zajištění bezpečnosti během Mistrovství světa v ledním hokeji v letech 2004 a 2015 či během mezinárodní konference OSN Habitat v roce 2016).

Se zástupci obcí a krajů pak bylo v lednu letošního roku podepsáno memorandum o spolupráci v rámci sdílení informací bezpečnostních složek o určitých typech útoků (např. v případě útoku aktivního střelce, teroristického či jiného útoku apod.). Kraje a obce, tedy častí provozovatelé či vlastníci měkkých cílů, jsou tedy od ledna systematicky informováni o určitých typech incidentů. Útoky z posledních měsíců však ukazují, že měkké cíle se stávají cílem nejen pro útočníky-teroristy, ale také pro jiné pachatele násilné trestné činnosti (viz např. útok v Uherském Brodě či střelba v obchodním centru v Mnichově).

  

Kontakty

  • sekretariát odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality – obp@mvcr.cz
  • Národní kontaktní bod pro terorismus – nkbt.info@pcr.cz
  • telefonní číslo HOTLINE: 800 255 255

  

vytisknout  e-mailem