Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ochrana člověka za mimořádných událostí

příručka pro učitele základních a středních škol 

Upozornění pro školy!
Na základě Pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných událostí do vzdělávacích programů (čj. 12050/03-22 ze dne 4. března 2003) obdrží v jednom výtisku příručku pro učitele základních a středních škol „Ochrana člověka za mimořádných událostí“ každá základní škola, střední škola, speciální škola a vyšší odborná škola.
Distribuci příručky všem školám v kraji zabezpečuje Hasičský záchranný sbor příslušného kraje v součinnosti s odborem školství krajského úřadu.
Příručka byla vydána jako neprodejná jednorázová účelová publikace. Nelze ji proto objednat. Z tohoto důvodu zveřejňujeme pro potřeby škol plný text této příručky.  


 

Obsah
  1. Úvodní poznámka
  2. Téma I: Ochrana obyvatelstva
  3. Téma II: Živelní pohromy
  4. Téma III: Havárie s únikem nebezpečných látek
  5. Téma IV: Radiační havárie jaderných energetických zařízení
  6. Náměty pro praktické cvičení
  7. Doporučená literatura

(Praha 2003)

vytisknout  e-mailem