Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kriminalistika č. 3/2015

Ročník 48 

Obsah

Martinková, M.
K problematice obětí kriminality v ČR – výsledky výzkumné sondy
On the issue of crime victims in the Czech Republic – the results of a research probe
Zur Problematik der Kriminalitätsopfer in der Tschechischen Republik – die Ergebnisse einer untersuchenden Sonde

Pejčochová, A., Elbert, T.
Mobilní telefon v trestním řízení
A mobile telephone in criminal proceedings
Das Mobiltelefon im Strafverfahren

Pejčochová, A., Elbert, T.
Provedení a hodnocení důkazu získaného z mobilních telefonů
Implementation and assessment of evidence obtained from cell phones
Die Durchführung und die Bewertung des aus  Mobiltelefonen gewonnenen  Beweises

Fryšták, M.
Pachová stopa jako důkaz v trestním řízení
Scent trace as evidence in criminal proceedings
Die Geruchsspur als Beweis im Strafverfahren

Cejp, M.
Možnosti zpřesňování poznatků prostřednictvím kombinace výzkumných postupů
The options for refining findings by combining research practices
Die Möglichkeiten der Präzisierung der Erkenntnisse mittels Kombination von Forschungsverfahren


DISKUSE
Císařová, D.
Několik úvah nad článkem JUDr. Lichnovského o tzv. spolupracujícím obviněném
Some reflections on the article by JUDr. Lichnovský about the so-called state’s evidence
Einige Überlegungen zum Artikel von Dr. iur. Lichnovský über den sog. zusammenarbeitenden Beschuldigten


RECENZE
REVIEWS
Beranová, A.
Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů
Decisions in penal matters with model court decisions and lawyers’ submissions
Die Entscheidung in Strafsachen mit Mustern der Gerichtsentscheidungen und Einreichungen von Anwälten

Konvičková, R.
Na okraj studie Prosazování lidských práv LGBT menšiny
Briefly on the study of Promoting the Human Rights of LGBT minority
Am Rande der Studie Durchsetzung der Menschenrechte der LGBT-Minderheit

Stupka, J.
Nové právní předpisy (duben – červen 2015)
New legal regulations (April to June 2015)
Neue Rechstvroschriften (April Juni 2015)

Rabinská, I.
Judikatura
Judicature
Die Judikatur

 

vytisknout  e-mailem