Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Obecní policie

Informace týkající se obecních a městských policií 

A K T U A L I T A
Povinnost zveřejnění obecně závazných právních předpisů územních samosprávných celků ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů
Stanovisko k postupu strážníků obecních a městských policií při projednávání přestupků spáchaných porušením mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 (pdf, 467 kB)
Odpovědi na časté dotazy k dotačnímu programu Ministerstva vnitra

Dotační program Ministerstva vnitra, za finanční spoluúčasti obcí, které zřídily obecní nebo městskou policii, na podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních policií v roce 2021 v souvislosti s epidemií Covid-19

Informace o prodloužení termínu pro podávání žádostí o poskytnutí dotace z dotačního programu státu (Ministerstva vnitra), za finanční spoluúčasti obcí, které zřídily obecní nebo městskou policii, na podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních policií v roce 2021 v souvislosti s epidemií Covid-19 (pdf, 187 kB)

Ověřování spolehlivosti prostřednictvím Policie České republiky

  

ZÁKON O OBECNÍ POLICII

  

ZKOUŠKY ČEKATELE A STRÁŽNÍKA

  

STATISTICKÉ ÚDAJE O OBECNÍCH POLICIÍCH

  

OBECNÍ POLICIE A INFORMAČNÍ SYSTÉMY VEŘEJNÉ SPRÁVY A POLICIE ČR

  

STANOVISKA A PRÁVNÍ ROZBORY

Bezpečnost a plynulost silničního provozu (BESIP)

Přestupkové právo

Příkaz na místě

Správní řízení

Zákon o obecní policii

Tabákový zákon

Ostatní

  


Odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, 4. ledna 2023

vytisknout  e-mailem