Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Obecně k agendám EU

Informace o agendách EU spadajících do gesce Ministerstva vnitra ČR 

Policejní a celní spolupráce

Policejní spolupráce v rámci Evropské unie byla poprvé institucionalizována Smlouvou o Evropské unii (v platnosti od roku 1993) ustanovením o policejní a soudní spolupráci v trestních věcech (tzv. třetí pilíř). Před rokem 1993 byly otázky policejní spolupráce upraveny pouze v rámci schengenské spolupráce a činnosti skupiny TREVI (terorismus, radikalismus, extremismus a mezinárodní násilí). Lisabonská smlouva pak zrušením pilířové struktury EU v podstatě posunula oblast policejní spolupráce na roveň ostatních politik (více viz oddíl Lisabonská smlouva).

Mezi důležité aspekty policejní spolupráce patří především úkoly národních policií související se schengenskou spoluprací, činností společných pohraničních center policejní a celní spolupráce či národních jednotek Evropského policejního úřadu (Europolu).

Europol je agenturou Evropské unie v oblasti prosazování práva. Jeho cílem je pomáhat při vytváření bezpečnější Evropy prostřednictvím podpory orgánů v oblasti prosazování práva v členských státech Evropské unie v rámci jejich boje proti závažné mezinárodní trestné činnosti a terorismu. V průběhu let se osvědčil především v oblasti boje proti obchodování s drogami, proti sítím pachatelů zprostředkovávajících nedovolené přistěhovalectví a obchod s lidmi, nezákonnému obchodování s vozidly, počítačové trestné činnosti, praní špinavých peněz a padělání peněz. Europol je hlavním evropským úřadem pro boj v oblasti padělání eura. Od ledna 2013 působí v rámci Europolu také Evropské centrum pro boj proti kyberkriminalitě (Eurpean Cybercrime Center - EC3) a od července 2015 také jednotka pro oznamování internetového obsahu (Internet Referral Unit - IRU).

Od roku 2002 mají členské státy možnost vytvářet společné vyšetřovací týmy. Ty umožňují příslušníkům dvou nebo více členských států pracovat společně v rámci kriminálního vyšetřování mezinárodního rozsahu.

Významným nástrojem policejní spolupráce je též síť evropských vzdělávacích institucí CEPOL (Evropská policejní akademie), která se zaměřuje především na přípravu vzdělávacích aktivit, založených na společných standardech, a tvorbu harmonizovaných programů, které jsou využity při realizaci národních vzdělávacích programů.

Na policejní spolupráci je úzce napojena celní spolupráce. Jejím cílem je především zefektivnění spolupráce mezi celními správami a policií, a to zejména vytvořením společných center, která by se podílela na prevenci a potlačování kriminality, zejména přeshraniční.
 

​  


4. května 2023

vytisknout  e-mailem