Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Obecně k agendám EU

Informace o agendách EU spadajících do gesce Ministerstva vnitra ČR 

Civilní ochrana

Civilní ochrana je agenda, která zůstává primárně národní pravomocí členských států, a EU resp. Evropská komise plní hlavně koordinační a monitorovací roli. Hlavním úkolem Evropské komise v agendě civilní ochrany je monitorovat současnou situaci a být schopna rychle poskytnout pomoc postiženým oblastem, a to jak v rámci EU, tak mimo ni.

Hlavními principy unijní spolupráce jsou odpovědnost a solidarita. Odpovědnost členských států ve smyslu přípravy a prevence a solidarita jako záruka pro ty, kteří jsou mimořádnou situací zasaženi, že jim ostatní členské státy i EU jako celek poskytnou pomoc a podporu.

Nástroje civilní ochrany:

  • Mechanismus civilní ochrany - základní legislativní dokument, podle kterého se řídí zásahy civilní ochrany.

  • Monitorovací a informační středisko (MIC) - je zřízeno a spravováno Evropskou komisí. MIC funguje jako základní prvek Mechanismu civilní ochrany EU, který v případě nouze umožňuje státům EU koordinovaně poskytovat expertní, finanční, materiální či záchranářskou pomoc, uvnitř i mimo hranice EU. Procházejí jím jak požadavky na pomoc od postižených zemí, tak nabídky pomoci, kterou členské státy EU mohou poskytnout postiženým zemím. MIC tuto mezinárodní pomoc operativně koordinuje.

  • Finanční nástroj civilní ochrany - nástroj na podporu úsilí členských států při odezvě na závažné mimořádné události a na podporu zesílené spolupráce mezi členskými státy v oblasti civilní ochrany.

  • Moduly civilní ochrany - jsou prostředky pro záchranné práce při závažných mimořádných událostech, které jsou tvořeny z vnitrostátních zdrojů (lidské a materiální) členského státu na principu dobrovolnosti a které jsou schopné účinně reagovat na žádosti o pomoc. Musejí být plně interoperabilní, rychle použitelné a vybavené tak, aby mohly vykonávat podpůrné funkce nebo uspokojovat prioritní potřeby vyplývající z mimořádných událostí.
     

Stránky Evropské komise k civilní ochraně

Rozhodnutí o vytvoření mechanismu civilní ochrany Společenství (pdf, 88 kB)

  


4. května 2023

vytisknout  e-mailem