Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Obecná informace

Salcburské fórum (SF) vzniklo v červenci 2001 podpisem Salcburské deklarace z iniciativy Rakouska jako formalizovaný dialog Rakouska s ministry vnitra zemí střední a východní Evropy přistupujících k EU.  

Tématem společných debat byla oblast vnitřní bezpečnosti v souvislosti s připravovaným "východním rozšířením" EU s cílem:

  • vybudovat mezi zúčastněnými státy (tehdy Rakouskem, Polskem, Slovenskem, Slovinskem, ČR a Maďarskem) prostor svobody, bezpečnosti a práva a
  • vytvořit účinnou ochranu budoucích vnějších hranic EU prostřednictvím implementace a vymáhání schengenského acquis.

Salcburská deklarace z roku 2001 definovala následující klíčová témata spolupráce: policejní spolupráci, hraniční kontroly, ilegální migraci, harmonizaci azylových standardů a procedur a pravidelnou výměnu informací a pozic k těmto otázkám. Postupem času se charakter SF a cíle spolupráce mění. Zároveň se rozšiřuje členská základna.

V současnosti jsou členy SF: Česká republika, Rakousko, Slovensko, Slovinsko, Maďarsko, Polsko, Bulharsko, Rumunsko a Chorvatsko. A Černá hora si zažádala o pozorovatelský status.

Po velkém “východním rozšíření“ EU se spolupráce mezi zeměmi SF zaměřuje především na témata projednávaná na úrovni EU (koordinace pozic, prosazování společných zájmů v EU). Vyjednávací schopnost SF v rámci EU byla ještě více posílena vstupem Rumunska a Bulharska do EU - dle stávajícího systému disponují státy SF blokační menšinou, tzn. mohou zablokovat přijetí legislativního aktu projednávaného v EU v rámci spolurozhodovací procedury (ta byla Lisabonskou smlouvou rozšířena, s některými výjimkami, na všechny oblasti, včetně politiky vnitřních věcí). Dochází též k rozšíření činnosti SF o spolupráci se zeměmi východní a jihovýchodní Evropy (mj. pomoc těmto zemím na jejich cestě do EU - s přejímáním standardů EU).

V srpnu 2010 schválili ministři SF Vizi Salcburského fóra 2020. Tento dokument shrnuje vývoj v minulosti, současnost a budoucí možnosti spolupráce, které by měly vést k efektivnější činnosti SF.

Současná spolupráce má 3 hlavní směry: regionální spolupráci, koordinaci pozic k tématům projednávaným na úrovni EU a vnější dimenzi činnosti SF.

 

vytisknout  e-mailem