Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Obchod s lidmi - Kontakty

Ministerstvo vnitra:

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra, který je gestorem „Programu podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi Ministerstva vnitra ČR“, plní roli sekretariátu Meziresortní koordinační skupiny pro boj proti obchodování s lidmi a roli Národního zpravodaje pro boj proti obchodování s lidmi
Adresa: Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7
Telefon: 974 832 255
Fax: 974 833 504
E-mail: opk@mvcr.cz

Nevládní organizace, které působí v České republice v oblasti pomoci obchodovaným osobám:

La Strada Česká republika, o. p. s.
INFO a SOS linka: (+420) 222 71 71 71, 800 077 777 (bezplatné volání)
e-mail:pomoc@strada.cz
Po: 10.00 – 16.00 (v českém, anglickém, ruském a rumunském jazyce)
Út: 10.00 – 16.00 (v českém, anglickém, ruském a rumunském jazyce)
Stř: 12.00 – 20.00 (v českém, anglickém a ruském jazyce)
Čt: 10.00 – 16.00 (v českém, anglickém, ruském a rumunském jazyce)
Pá: 10.00 – 14.00 (v českém, anglickém, bulharském a španělském jazyce)
www.strada.cz

Diakonie Českobratrské církve evangelické - SCPS
Tel.: (+420) 731 605 857, (+420) 739 244 787
e-mail: scps@diakonie.cz
https://scps.diakonie.cz/

Arcidiecézní Charita Praha, projekt Magdala
Linka pomoci Magdala: (+420) 739 002 899 (po-pá 9-17)
e-mail: magdala@praha.charita.cz
www.praha.charita.cz

Mezinárodní organizace pro migraci Praha (IOM Praha)
Zprostředkovává zejména dobrovolné návraty obětí obchodo­vání s lidmi do země původu.
Tel.: (+420) 233 370 160
e-mail: prague@iom.int
www.iom.cz

Probační a mediační služba České republiky
Oběti trestných činů se mohou kterýkoliv pracovní den (v pondělí až čtvrtek od 8 do 16 hodin, v pátek od 8 do 14:30 hodin), obracet na příslušná střediska Probační a mediač­ní služby, která působí ve všech soudních okresech České republiky. Kontakty na pracoviště jsou zveřejněny na www.pmscr.cz. Celkem se jedná o 74 středisek a 2 pobočky - v Rumburku a v Havířově. Probační a mediační služba po­skytuje obětem trestné činnosti právní informace, nabízí jim psychosociální podporu, zprostředkovává kontakt na regio­nálně dostupné služby pro oběti a provádí restorativní pro­gramy (mediaci mezi pachatelem a obětí). Všechny služby Probační a mediační služba provádí bezplatně.
www.pmscr.cz

vytisknout  e-mailem