Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sejmutí biometrických údajů – občané třetích zemí

English English

Pokud je o žádosti rozhodnuto kladně, MV ČR/ZÚ kontaktuje cizince k poskytnutí biometrických údajů a následně k ověření biometrických údajů a převzetí potvrzení o povolení k pobytu a průkazu o povolení k pobytu. Skutečnost, že bylo o žádosti rozhodnuto kladně, může účastník řízení zjistit i sám, ze seznamu povolených žádostí, které jsou pravidelně aktualizována zde. Nalezne zde také pro dané pracoviště instrukce, kdy pracoviště případně kontaktovat k poskytnutí biometrických údajů.
 
Cizinec se posléze dostaví v předem dojednaný termín k poskytnutí biometrických údajů.
 
V případě žádosti podané na ZÚ ČR v zahraničí se musí cizinec osobně dostavit ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne vstupu na území ČR na pracoviště MV ČR s platným cestovním dokladem k pořízení údajů (včetně biometrických) za účelem vydání průkazu o povolení k pobytu. Přesná adresa pracoviště, které bude zajišťovat vydání průkazu o povolení k pobytu, bude sdělena při udělení víza nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k pobytu na ZÚ (DV/R vízum). Návštěvu pracoviště lze předem telefonicky objednat, a to již ze zahraničí. Objednací linka konkrétního pracoviště, které bude zajišťovat vydání průkazu o povolení k pobytu, bude sdělena také při udělování  D/VR víza. Pokud nebude cizinec telefonicky objednán, bude pracovištěm odbaven v běžném pořadí a pokud by nebylo možné z důvodu vytíženosti zařízení pořídit biometrické údaje v daný den, bude cizinec na místě objednán na nejbližší možný následující termín.
 
Po poskytnutí biometrických údajů je cizinec ve stanovené lhůtě*, nejpozději však do 60 dnů od pořízení biometrických údajů, povinen se osobně dostavit na pracoviště MV ČR za účelem převzetí průkazu o povolení k pobytu a ověření poskytnutých údajů. I k tomu úkonu bude cizinec vyzván.
 
* Důležité je již při podání žádosti nebo posléze při pořízení biometrických údajů zanechat na sebe telefonický kontakt, popř. e-mailový kontakt, na kterém budou pracovníci MV ČR cizince kontaktovat a dohodnou termín pořízení biometrických údajů (pouze u žádostí podávaných z území ČR), resp. datum převzetí průkazu o povolení k pobytu. Pokud cizinec kontakt nezanechá či se nepodaří jej kontaktovat, bude k pořízení biometrických údajů (pouze u žádostí podaných z území ČR), resp. převzetí průkazu ve stanovené lhůtě, písemně vyzván.
 
Pokud v rámci platného D/VR víza bez vážných důvodů nepřicestuje cizinec na území ČR, popř. se nedostaví na pracoviště MV ČR za účelem pořízení biometrických údajů nebo si nepřevezme průkaz o povolení k pobytu, bude řízení o této žádosti zastaveno. Pokud podal cizinec žádost z území ČR a po převzetí rozhodnutí o povolení k trvalému pobytu nebo po rozhodnutí o prodloužení platnosti průkazu vydaného k trvalému pobytu se nedostavil k pořízení biometrických údajů anebo vyhotovený průkaz nepřevezme, bude mu uložena pokuta až do výše 10 000 Kč.
 
Co se týče žádostí podaných na ZÚ ČR v zahraničí cizinci, kteří nemají vízovou povinnost pro pobyt do 90 dnů, nedoporučujeme, aby cizinec do ČR přicestoval dříve, než od ZÚ obdrží informaci o udělení povolení k pobytu. V opačném případě nebude vědět, na které pracoviště MV ČR se má v ČR obracet či odkdy přesně má pobyt povolen, a může se tak dostat do komplikované situace.
 
Poplatek za vydání průkazu o povolení k pobytu formou kolku se vybere až v okamžiku předání průkazu.
 
Více o biometrice zde.

 

.

vytisknout  e-mailem