Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Doklad o zkoušce z ČJ

English English

 • Doklad o zkoušce z českého jazyka je povinnou náležitostí žádosti o povolení k trvalému pobytu občana třetí země podle § 68 zákona o pobytu cizinců (tj. po 5 letech nepřetržitého pobytu na území).

 • Doklad prokazující požadovanou znalost českého jazyka musí být vydán osobou uskutečňující zkoušku znalosti českého jazyka v rozsahu stanoveném Nařízením vlády č. 31/2016 ze dne 18. 01. 2016, o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu (pdf, 863 kB).

 • Doklad prokazující požadovanou znalost českého jazyka se nevyžaduje od cizince, který

  • nedosáhl věku 15 let,

  • prokáže, že v průběhu 20 let předcházejících podání žádosti o povolení trvalého pobytu byl nejméně 1 školní rok nepřetržitě žákem základní anebo střední školy nebo nejméně 1 akademický rok studoval vysokou školu s českým vyučovacím jazykem anebo studijní program zaměřený na český jazyk na vysoké škole

  • prokáže, že absolvoval jinou obecně uznávanou zkoušku z českého jazyka, která je pro účely tohoto zákona stanovena Nařízením vlády č. 31/2016 ze dne 18. 01. 2016, o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu (pdf, 863 kB) jako rovnocenná zkoušce z jazyka,

  • prokáže, že má tělesné nebo mentální postižení, mající vliv na jeho schopnost komunikovat, nebo

  • dosáhl věku 60 let.

 • Vykonání zkoušky z českého jazyka je zpoplatněno. Poukazy na bezplatné vykonání zkoušky z českého jazyka se od 31. srpna 2023 nevydávají. Poukazy vydané do 30. srpna 2023 lze uplatnit pouze v případě vykonání zkoušky do 31. prosince 2023. 

 • Více informací, seznam institucí oprávněných uskutečňovat zkoušku z českého jazyka či modelovou zkoušku naleznete na portálu Čeština pro cizince, věnovanému tomuto tématu.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 30. srpna 2023

vytisknout  e-mailem