Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Hlášení změn

  1. Změna bydliště
  2. Změna cestovního dokladu
  3. Změna jiných údajů
  4. Ztráta či odcizení cestovního dokladu / dokladu totožnosti
  5. Držitelé Modré karty EU

English English

Ztráta či odcizení cestovního dokladu / dokladu totožnosti

Ztratí-li cizinec nebo je-li mu odcizen cestovní doklad/doklad totožnosti, je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit policii.

Žádost o vydání průkazu o povolení k pobytu náhradou za průkaz ztracený, zničený, odcizený nebo poškozený anebo náhradou za průkaz, jehož nosič dat s biometrickými údaji je nefunkční.

Ztrátu, zničení, poškození nebo odcizení průkazu o povolení k pobytu je cizinec povinen ohlásit do 3 pracovních dnů ode dne, kdy tato událost nastala; nastala-li tato událost na území ČR, ohlásí ji na pracovišti MV ČR, nastala-li tato událost v zahraničí, ohlásí ji zastupitelskému úřadu. Obdobně je cizinec povinen ohlásit nález nebo získání průkazu, jehož ztrátu nebo odcizení dříve ohlásil.

Při ohlášení ztráty průkazu o povolení k pobytu, pracovník MV ČR vydá cizinci potvrzení o hlášení ztráty.

Pokud podání hlášení v zákonné lhůtě zabrání důvody na vůli cizince nezávislé, je cizinec povinen toto hlášení podat do 3 pracovních dnů po zániku těchto důvodů. Tyto důvody cizinec prokáže. Pokud není hlášení podáno v zákonné lhůtě a není zde překážka na vůli cizince nezávislá, bude opožděné podání hlášení posouzeno jako přestupek a může mu být udělena pokuta.

K žádosti o vydání nového průkazu o povolení k pobytu cizinec doloží:

  • originál platného cestovního dokladu,
  • poškozený průkaz nebo průkaz, který obsahuje nefunkční nosič dat s biometrickými údaji,
  • jde-li o odcizení, potvrzení od policie o ohlášení odcizení průkazu.
     

Podání žádosti o vydání nového biometrického průkazu podléhá správnímu poplatku ve výši 4 000 Kč. Tento poplatek je nutno uhradit prostřednictvím kolkových známek, které je možno zakoupit např. na pobočkách České pošty, s. p. V případě, že je podávána žádost o vydání průkazu o povolení k pobytu náhradou za průkaz, jehož nosič dat s biometrickými údaji je nefunkční, je cizinec povinen uhradit správní poplatek pouze tehdy, pokud nefunkčnost nosiče dat byla způsobena okolnostmi, o nichž cizinec prokazatelně věděl, že mohou způsobit poškození nebo nefunkčnost tohoto nosiče dat.

Pokud cizinec žádost podal na pracovišti MV ČR, které nemá technické zařízení k pořízení biometrických údajů, bude vyzván, aby se k jejich pořízení dostavil na příslušné pracoviště. Doporučuje se, aby se cizinec k pořízení biometrických údajů u příslušného pracoviště objednal, a to co nejdříve.

Nový biometrický průkaz není vystaven na počkání a cizinec bude k jeho převzetí vyzván.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 22. dubna 2021

vytisknout  e-mailem