Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Dlouhodobý pobyt

English English

Změna účelu dlouhodobého pobytu

Pokud hodláte na území pobývat za jiným účelem, než který vám byl povolen, jste povinen požádat MV ČRo udělení nového povolení k dlouhodobému pobytu.

  • Pokud hodláte na území pobývat za účelem podnikání, můžete o takovou změnu požádat, pokud jste držitelem platného povolení k dlouhodobému pobytu a na území pobýváte po dobu delší než 5 let.

  • Pokud máte povolen dlouhodobý pobyt za účelem společného soužití rodiny, a na základě tohoto povolení jste na území ČR vstoupil, můžete po 3 letech pobytu na území nebo po dosažení věku 18 let požádat MV ČR o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem.

  • Pokud máte povolen dlouhodobý pobyt za účelem společného soužití rodiny, a na základě tohoto povolení jste na území ČR vstoupil, jste oprávněn požádat o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem v případě rozvodu s nositelem oprávnění ke sloučení rodiny, pobýval-li jste ke dni rozvodu na území nepřetržitě po dobu nejméně 2 let a manželství trvalo nejméně 5 let; podmínka nepřetržitého pobytu a doby trvání manželství neplatí, pokud jste v důsledku uzavření sňatku s nositelem oprávnění ke sloučení rodiny pozbyl státní občanství České republiky,

  • Pokud máte povolen dlouhodobý pobyt za účelem sloučení rodiny a na základě tohoto povolení jste vstoupil na území a současně jste osobou pozůstalou po nositeli oprávnění ke sloučení rodiny, jste oprávněn podat žádost o vydání nového povolní k dlouhodobému pobytu za jiným účelem, jestliže k jeho úmrtí došlo v důsledku pracovního úrazu nebo pokud jste ke dni jeho úmrtí pobýval na území nepřetržitě 2 roky,

  • Oprávnění uvedená v posledních dvou odstavcích zanikají uplynutím jednoho roku od rozvodu s nositelem oprávnění ke sloučení rodiny či od jeho úmrtí.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 23. října 2023

vytisknout  e-mailem