Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Občan na úřadě

Jak se zachovat v různých životních situacích - manželství, registrované partnerství, matriky, rodná čísla, evidence obyvatel, trvalý pobyt, státní občanství ČR, zbraně a střelivo, zprostředkování kontaktu. 

Jméno a příjmení

Jméno

Fyzická osoba, které byl matričním úřadem vydán matriční doklad, má povinnost užívat v úředním styku jméno, popřípadě jména, která jsou uvedena na tomto matričním dokladu.

Do matriční knihy lze zapsat jakékoliv existující jméno, a to v správné pravopisné podobě. Nelze zapsat jména zkomolená, zdrobnělá a domácká; fyzické osobě mužského pohlaví nelze zapsat jméno ženské a naopak. Matriční úřad též nezapíše jméno, pokud je mu známo, že toto jméno užívá žijící sourozenec, mají-li sourozenci společné rodiče. Vzniknou-li pochybnosti o existenci jména nebo jeho správné podobě, je občan České republiky povinen předložit doklad vydaný znalcem podle zákona o znalcích a tlumočnících. Zapsaná mohou být dvě jména, která nesmí být stejná; dítěti, které není občanem České republiky a jehož rodiče nemají státní občanství České republiky, lze do matriční knihy narození zapsat více jmen.
 

Příjmení

Fyzická osoba, které byl matričním úřadem vydán matriční doklad, má povinnost užívat v úředním styku příjmení, popřípadě více příjmení, která jsou uvedena na tomto matričním dokladu.

Občan České republiky může užívat více příjmení pouze za těchto podmínek:

 1. nabyl-li je podle dříve platných předpisů a je oprávněn je užívat podle zákona 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, anebo
 2. prohlásil-li souhlasně při uzavírání manželství, že příjmení druhého snoubence užívajícího více příjmení bude jejich příjmením společným, anebo
 3. prohlásil-li při uzavírání manželství, že spolu se společným příjmením bude užívat a na druhém místě uvádět příjmení předchozí, nebo
 4. jde-li o příjmení dítěte po jeho rodičích, kteří jsou oprávněni užívat více příjmení, nebo
 5. nabyl-li je v souvislosti s osvojením.
   

Rodné příjmení

Rodným příjmením se rozumí příjmení uvedené v knize narození při:

 • narození dítěte
 • určení otcovství nebo
 • osvojení do nabytí svéprávnosti dítěte a
 • v souvislosti se změnou pohlaví.

  

  

Odbor všeobecné správy, oddělení matrik a ověřování, 30. června 2023

  

vytisknout  e-mailem