Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Občan na úřadě

Jak se zachovat v různých životních situacích - manželství, registrované partnerství, matriky, rodná čísla, evidence obyvatel, trvalý pobyt, státní občanství ČR, zbraně a střelivo, zprostředkování kontaktu. 

Jméno a příjmení

Jméno

Fyzická osoba, které byl matričním úřadem vydán matriční doklad, má povinnost užívat v úředním styku jméno, popřípadě jména, která jsou uvedena na tomto matričním dokladu.

Do matriční knihy lze zapsat jakékoliv existující jméno, a to v správné pravopisné podobě. Nelze zapsat jména zkomolená. Fyzické osobě mužského pohlaví nelze zapsat jméno ženské a naopak. Matriční úřad dále nezapíše jméno, pokud je mu známo, že toto jméno užívá žijící sourozenec, mají-li sourozenci společné rodiče. Vzniknou-li pochybnosti o existenci jména nebo jeho správné podobě, je občan povinen předložit matričnímu úřadu odborné podklady od veřejné výzkumné instituce, jejímž předmětem činnosti je výzkum v oblasti jazykovědy, nebo znalecký posudek. Zapsaná mohou být dvě jména, která nesmí být stejná; dítěti, které není občanem České republiky a jehož rodiče nemají státní občanství České republiky, lze do matriční knihy narození zapsat více jmen.

  

Příjmení

Fyzická osoba, které byl matričním úřadem vydán matriční doklad, má povinnost užívat v úředním styku příjmení, popřípadě více příjmení, která jsou uvedena na tomto matričním dokladu.

Občan České republiky může užívat více příjmení pouze za těchto podmínek:

 1. nabyl-li je podle dříve platných předpisů a je oprávněn je užívat podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o matrikách“), anebo
 2. prohlásil-li souhlasně při uzavírání manželství, že příjmení druhého snoubence užívajícího více příjmení bude jejich příjmením společným, anebo
 3. prohlásil-li při uzavírání manželství, že spolu se společným příjmením bude užívat a na druhém místě uvádět příjmení předchozí, nebo
 4. jde-li o příjmení dítěte po jeho rodičích, kteří jsou oprávněni užívat více příjmení, nebo
 5. nabyl-li je v souvislosti s osvojením.
   

Rodné příjmení podle zákona o matrikách

Rodným příjmením se rozumí příjmení uvedené v knize narození

 • při narození dítěte podle § 14 zákona o matrikách,
 • při určení nebo popření otcovství k dítěti podle § 16 odst. 2 a 3, § 16a a § 19 odst. 2 a 7 zákona o matrikách,
 • při osvojení dítěte,
 • v souvislosti se změnou pohlaví, nebo
 • při uzavření manželství rodičů po narození dítěte.
   

Rodným příjmením se dále rozumí příjmení

 • uvedené v jazyce národnostní menšiny podle § 26 odst. 3 zákona o matrikách,
 • ve znění po provedení opravy zápisu příjmení v matriční knize podle § 50 zákona o matrikách,
 • užívané v nesprávné podobě, které bude na základě svého prohlášení fyzická osoba nadále používat podle § 58 odst. 5 zákona o matrikách,
 • po změně provedené na základě žádosti podle § 69a odst. 1 a 2 nebo podle § 69b zákona o matrikách, nebo
 • uvedené v podobě podle prohlášení podle § 70a zákona o matrikách.

  

  

Odbor všeobecné správy, oddělení matrik a ověřování, 30. května 2024

  

vytisknout  e-mailem