Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

O aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje v aplikaci stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované  částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje povinnost mu uloženou zákonem č. 309/1999 Sb.
   
Aplikace představuje pouze prvý krok ve snahách Ministerstva vnitra o zkvalitnění přístupu k platnému právu. V současné době připravujeme projekt e-Sbírka a e-Legislativa, které usnadní občanům orientaci v právním řádu a zkvalitní a zefektivní jeho tvorbu. Díky nim bude v budoucnu pro občana mnohem snazší zjistit, jaká je aktuální podoba právního předpisu, co je jeho obsahem, jaké změny přináší, kde doplňuje právo Evropské unie a jaký byl důvod jeho přijetí. Projekt zároveň usiluje o co možná nejefektivnější proces tvorby právních předpisů a o kvalitnější a obecně srozumitelné právní předpisy. Veřejnosti poskytne lepší možnost sledovat proces tvorby právních předpisů a zajistí vyšší transparentnost legislativního procesu jako předpoklad pro snížení korupčních rizik s ním spojených. Tyto změny doprovodí další legislativní opatření. Uvedená opatření v budoucnu přinesou pročištění právního řádu od chyb, jeho celkové zkvalitnění a pokles korupčních rizik spojených s výkonem veřejné správy. 
   
Realizace projektů e-Sbírka a e-Legislativa bude spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu Evropské unie. Realizace projektu bude zahájena na počátku roku 2016 a systém e-Sbírka a e‑Legislativa bude spuštěn k 1. lednu 2020, kdy zároveň nabude účinnosti nová právní úprava.
 

vytisknout  e-mailem