Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nový zákon bude mít řadu výhod pro občany

Příprava návrhu věcného záměru zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech, to bylo hlavní téma schůzky úředníků Ministerstva vnitra s řediteli krajských úřadů, která se konala v tomto týdnu. Ministerstvo se domnívá, že po 15 letech účinnosti zákona jsou již některá jeho ustanovení překonaná. Nyní je věc v meziresortním připomínkovém řízení.  

 

„Zákon byl často novelizován. I to nás vedlo k rozhodnutí vytvořit nový,“ vysvětlil Zdeněk Němec, ředitel odboru správních činností, a vyjmenoval několik problémových ustanovení současné právní úpravy. „Hovoříme o vysokém počtu občanů evidovaných k trvalému pobytu na ohlašovnách. Na ohlašovnách jsou také evidováni občané, kteří nezískají souhlas vlastníka nemovitosti k ohlášení změny místa trvalého pobytu,“ uvedl a připomněl, že orgány státní správy jsou v těchto případech často neinformované o faktickém místu pobytu jednotlivce. Mimo to, občané, kteří žijí v nemovitosti, jež není určena k bydlení, se do ní nemohou přihlásit.
 
Novinkami by tedy měly být změna charakteru trvalého pobytu z evidenčního na ohlašovací či umožnění přihlášení k trvalému pobytu do nebytového prostoru. „Novinkou by tedy mělo být, že s užívacím právem k nemovitosti je spojena povinnost, a tedy zároveň i právo přihlásit se na její adrese k trvalému pobytu,“ doplnil Němec.
 
V případě povinnosti hlášení k trvalému pobytu Ministerstvo vnitra připravilo dvě varianty řešení. První varianta počítá s tím, že občan bude mít povinnost přihlásit se k trvalému pobytu podle faktického místa pobytu na základě užívacího titulu a vlastník či jiná oprávněná osoba k nemovitosti pak bude mít povinnost umožnit mu přihlášení. „Druhá varianta říká, že by ohlašovací povinnost měl mít občan, který se přihlašuje k trvalému pobytu, ale i vlastník či jiná oprávněná osoba, která mu nemovitost přenechává k užívání.“
 
S dvojicí variant se počítá i v případě hlášení k přechodnému pobytu. „První varianta by stanovila povinnost hlásit se k přechodnému pobytu pouze občanovi, který se přihlašuje, a vlastník a oprávněná osoba by měl mít povinnost přihlášení umožnit. Druhá varianta říká, že ohlašovací povinnost se ukládá občanovi i vlastníkovi nemovitosti nebo jiné oprávněné osobě,“ zmiňuje ředitel Němec s tím, že na adresu přechodného pobytu by občanovi měly být doručovány i písemnosti. Tím by se zrušila tzv. doručovací adresa.
 
Výhodami by měly být spravedlivější rozdělení státního příspěvku na výkon přenesené působnosti obcím, efektivnější vybírání místních poplatků nebo přesnější údaje pro krizové, povodňové a evakuační plány. „Kromě toho budou občané pro obce dosažitelnější. Písemnosti jim totiž budou chodit na faktickou adresu místa trvalého pobytu,“ připomněl Zdeněk Němec. A výhody pro občany? Již zmíněné: Vlastník či jiná oprávněná osoba musí občanovi umožnit přihlásit se k trvalému pobytu podle skutečného místa pobytu a fakt, že se mohou přihlásit do nebytového prostoru. Třeba do ateliéru.
Nyní je materiál v meziresortním připomínkovém řízení, které končí 5. května 2015. K projednání ve vládě by měl být návrh věcného záměru zákona předložen do konce června tohoto roku.
 
 
 
Lucie Nováková
ředitelka odboru tisku a public relations
 

vytisknout  e-mailem