Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nový projekt na měření úspěšnosti programů a projektů prevence kriminality v rámci „Programu bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2022–2027“

Nový projekt na měření úspěšnosti programů a projektů prevence kriminality v rámci „Programu bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2022–2027“
Dovolujeme si Vás informovat, že v rámci „Programu bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2022–2027 (SecPro)“ byla zahájena realizace nového projektu „Měření úspěšnosti programů a projektů prevence kriminality“ (projektové číslo VC20232026014).
Hlavním cílem Programu SecPro je zvýšení bezpečnosti státu a občanů ČR prostřednictvím podpory výzkumných potřeb orgánů státní správy, které umožní jednotlivým aktérům na poli zajišťování bezpečnosti získávat, osvojovat si, udržovat a rozvíjet potřebné specifické schopnosti pro efektivní zabezpečování úkolů v jejich působnosti.
Cílem projektu je rozvoj systému prevence kriminality v České republice zejména v oblasti jeho efektivního a úspěšného fungování, jeho schopnosti tuto efektivitu a úspěšnost správně měřit, vyhodnocovat a na základě toho se do budoucna více zaměřovat na postupy, které se ukázaly jako úspěšné. Dojde k vytvoření ucelené soustavy poznatků a nástrojů, která zaručí kvalitní vyhodnocování úspěšnosti a efektivity projektů a programů prevence kriminality nejen v teoretické, ale i praktické rovině a další šíření úspěšných projektů. To povede ke zlepšení metodické, koncepční a rozhodovací činnosti veřejné správy, zvýšení kvality aktivit prevence kriminality i hospodárnějšímu vynakládání finančních prostředků, což bude mít ve výsledku pozitivní dopady na bezpečnost v ČR.

Základních 5 cílů projektu je:

  1. Vytvořit metodiku pro nastavení cílů a vyhodnocování úspěšnosti a efektivity projektů a programů prevence kriminality.
  2. Nastavit cíle a povinná kritéria pro vyhodnocování úspěšnosti a efektivity programů prevence kriminality Ministerstva vnitra a projektů v nich podporovaných.
  3. Vytvořit e-learningový kurz pro vzdělávání realizátorů projektů v problematice nastavování cílů a vyhodnocování úspěšnosti a efektivity projektů prevence kriminality.
  4. Vytvořit informační systém pro vyhodnocování úspěšnosti a efektivity projektů prevence kriminality v dotačních programech MV, i těchto programů.
  5. Vytvořit databázi příkladů dobré praxe projektů prevence kriminality a doporučit kritéria, na základě kterých projekty hodnotit a zařazovat jako příklady dobré praxe.

Projekt je realizován konsorciem složeným z Mezinárodního bezpečnostního institutu, z.  ú. a výzkumného ústavu ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z. ú. Zadání projektu bylo vypracováno odborem prevence kriminality Ministerstva vnitra, který je zároveň odborným gestorem a budoucím uživatelem výsledků projektu. Výsledky projektu, jehož rozsah a ambice jsou unikátní i v celoevropském měřítku, budou využity v rámci procesů řízení kvality stávajících programů prevence kriminality Ministerstva vnitra a projektů v nich realizovaných a nahradí dosavadní doporučení a postupy, které se v praxi ukazují již jako nedostačující.


JUDr. Michal Barbořík
ředitel odboru prevence kriminality
Ministerstvo vnitra České republiky

 


Kontaktní osoby za Mezinárodní bezpečnostní institut:
Doc. Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.; tel.: +420 737 778 740; e-mail: oldrich.krulik@mbi.expert
JUDr. Tomáš Koníček; tel.: +420 732 500 291; e-mail: tomas.konicek@mbi.expert
Bc. Erik Feldman; tel.: +420 725 099 165; e-mail: erik.feldman@mbi.expert
Ing. Jiřina Bělehradová Svitáková; tel.: + 420 724 344 816; e-mail: jirina.svitakova@gmail.com

Kontaktní osoby za ACCENDO:
Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.; tel.: +420 604 279 758; e-mail: lubor.hruska@accendo.cz
Ing. Ivana Foldynová, Ph.D.; tel.: +420 733 343 248; e-mail: ivana.foldynova@accendo.cz

Kontaktní osoby za Ministerstvo vnitra:
JUDr. Michal Barbořík; tel.: +420 974 832 549; e-mail: michal.barborik@mvcr.cz

vytisknout  e-mailem