Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Novela zákona o důchodovém pojištění (2023)

Dne 1. září 2023 podepsal prezident České republiky novelu zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Navrženými změnami jsou především:

 1. zkrácení maximálního rozsahu možného předčasného odchodu do důchodu na 3 roky;

 2. prodloužení potřebné doby pojištění pro vznik nároku na předčasný starobní důchod z dosavadních 35 let na 40 let doby pojištění, včetně náhradních dob pojištění;

 3. zpřísnění a sjednocení koeficientů krácení za předčasnost (za každých 90 započatých dnů o 1,5 % výpočtového základu, zrušení hodnot o 0,9 % a 1,2 %);

 4. vynětí procentních výměr trvale krácených starobních důchodů vyplácených před dosažením důchodového věku z valorizací důchodů;

 5. tři pravidla zvyšování důchodů

  1. ​zrušení sledování dvou statistických indexů růstu cen, zachován bude pouze index životních nákladů domácností důchodců

  2. snížení zápočtu růstu reálné mzdy při zvyšování důchodů z jedné poloviny na jednu třetinu

  3. nahrazení valorizace v mimořádném termínu jinou úpravou, podle níž bude zvýšení částečně vypláceno v podobě dočasného přídavku k důchodu a částečně v závislosti na výši vypláceného důchodu jako dočasné zvýšení procentní výměry
    

Novela zákona o důchodovém pojištění nabývá účinnosti dnem 1. října 2023 s výjimkou bodu 2), který nabývá účinnosti 1. října 2024.

  


Odbor sociálního zabezpečení, 12. září 2023

vytisknout  e-mailem