Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nové možnosti při forenzním označování majetku

Značení majetku je jedním z nejjednodušších a nejefektivnějších způsobů ochrany majetku. Zloděje odstrašuje od krádeže, protože dokazuje, že věc byla odcizena a je také mnohem těžší ji prodat a zpeněžit. Druhou velkou výhodou je usnadnění policejního pátrání a vrácení ukradeného majetku. 

Možností značení se nabízí mnoho - například označování mikrotečkami, čárovým kódem, gravitováním či číselným označování (kódováním). U všech metod označování předmětů je velice důležitá vazba označení předmětu s jednotnou celostátní databází okamžitě dostupnou pro policejní složky. Prakticky jsou dva hlavní způsoby značení majetku:
 •         prvním je permanentní značení vyleptáním čísla ulice, poštovního směrovacího čísla nebo telefonního čísla a kódu klienta na předměty,
 •         druhým je využití některé z neviditelných metod značení majetku. Toto je vhodné při značení starožitností nebo cenného majetku, který by permanentní označení poškodilo a ztratil by tak na hodnotě.
Policejní jednotky kontrolují ukradený majetek UV lampami. V minulosti využívalo mnoho lidí jako levnou cestu značení majetku UV pera, je však nutné uvést, že takové označení není trvalé a potřebuje pravidelnou obnovu.
 
Nyní je zdokonalován způsob neviditelného označení majetku pomocí DNA forenzním značením, které je neviditelné pouhým okem. Proto by se měly využívat varovné štítky a nálepky na okna, aby zloději věděli, že „majetek tohoto domu/firmy byl označen".
 
SelectaDNA označování
 
S novou možností značení přicházejí výrobci z Velké Británie – jde o SelectaDNA, které je jedním z nejpokročilejších forenzních způsobů snižování kriminality, který nepopíratelně dokazuje spojení pachatele s místem trestného činu a poskytuje jednotný řetěz důkazů.
 
Každé označení obsahuje netoxické látky s jedinečným DNA kódem. Látku lze vidět pouze pod UV lampou. Po odebrání vzorku SelectaDNA je podroben forenzní analýze, a tím naprosto nezpochybnitelně lze prokázat, ze kterého místa trestného činu předmět nebo pachatel pocházejí. Produktová řada SelectaDNA byla vyvinuta tak, aby byla využitelná ve všech formách kriminality, a je schválena britskou policií.
 
Umístění výstražných štítků, štítků na okna a nápisy na jiných předmětech odrazují potenciální lupiče a zloděje, neboť uvědomují že budou pomocí nové technologie být snáze usvědčeni. Vědí, že policie v rámci svých běžných postupů zkoumá odcizený majetek a pachatele trestných činů, zda se na nich nenacházejí jakékoliv stopy SelectaDNA.
 
Forenzní označovací soupravy
 
Pro označování předmětů jsou k dispozici různé forenzní označovací soupravy, které jsou založeny na stejném principu ztotožnění pachatele s odcizeným předmětem a s místem krádeže. K základním soupravám patří například:
 • Forenzní signální souprava navržená pro domácnosti a malé kanceláře – pomocí této sady si každý může označit a ochránit přibližně 50 věcí či předmětů v domácnosti nebo v kanceláři, včetně televizorů a počítačů.
 • SelectaDNA sprej – sprej byl uveden na trh v roce 2008 a je jedním z nejúčinnějších způsobů, jak předcházet vloupání do prostor podnikatelských subjektů.. Prostory chráněné prostřednictvím popisovaného spreje se okamžitě stávají bezpečnějšími, protože pachatelé trestných činů mají respekt před novou technologií. Používá se v maloobchodních prodejnách, bankách, klenotnictvích, skladech, na benzinových čerpacích stanicích, ve školách a v dalších prostorách k ochraně cenných zásob a majetku.
 • Vícebodové sprejové hlavice – na vstupních bodech objektů mohou být připevněny různé hlavice „SelectaDNA Intruder Spray“, přičemž při aktivaci je na pachatele rozprašován roztok SelectaDNA. Roztok obsahuje stopovací látku ověřitelnou pomocí UV lampy a jedinečný kód DNA, který ho nezpochybnitelným způsobem spojuje s místem trestného činu. Sprej může být napojen na stávající bezpečnostní systém proti vloupání nebo ho lze aktivovat nouzovým tlačítkem anebo. Je pravděpodobné, že vetřelci utečou z místa činu ještě předtím, než cokoli odcizí.
Stopy roztoku lze odebrat z pokožky, vlasů a oděvu pachatele a odeslat je pro účely forenzní analýzy k prokázání skutečnosti, že pachatel vnikl do konkrétních prostor. Ačkoli jsou UV a SelectaDNA látky neviditelné a neškodné, zůstanou na pachateli celé týdny, ulpí na vláknech textilií a zůstanou usazeny v záhybech pokožky. Policii to pomáhá při odhalení pachatele a také poté při soudním projednávání. Se systémem se standardně dodávají výstražné značky a nálepky na okna pro upozornění potenciálních pachatelů na jeho použití a odrazování od páchání trestné činosti.
 • SelectaDNA mast či gel – jsou určeny k ochraně materiálů v interiérech. Používají se pro jedinečnou identifikaci zločinců, Když se zloděj dostane do kontaktu s čirým gelem anebo s mastí, přenáší se na jeho ruce a oděv. Mast či gel je ideální pro použití na kliky dveří, okna, parapety, zásuvky na peníze, schránky a na jiné přístupové body a zařízení interiérů. Mast je využívána zejména jako prevence krádeže kovů a kabelů.
Co je obsahem SelectaDNA
 
SelectaDNA je typ forenzního kódování s přidaným benefitem mikro-značení. Využívá chemické sloučeniny (unikátní syntetické vlákno, UV indikátor, mikroskopické tečky a lepidlo založené na bázi vody) na vytvoření nejbezpečnějšího výrobku, se kterým můžete označit věci a chránit je před odcizením. SelectaDNA je infrastrukturální označovací řešení, které obsahuje skupinu nanočástic, které jsou integrovány do strukturálních složení tekutin, plastů, polymerů a jiných materiálů. Nanočástice je možné přečíst pouze pomocí speciálního skeneru, který svítí na molekuly a měří lámání světla. Manipulace se skenerem nevyžaduje žádnou speciální zručnost. Lak odolává extrémnímu počasí a teplotám až do 1000°C.
 
Co dělá popisovanou novinku tak efektivní? 
 • Po vyschnutí není označení viditelné pouhým okem, ale pouze pod nasvícením pomocí UV lampy,
 • dává všem typům majetku a předmětů její vlastní unikátní DNA,
 • všechna data jsou držena v bezpečné a osvědčené policejní databázi,
 • molekulární zámek zabraňuje neautorizovanému vstupu nebo kopírování,
 • zcela bezpečný forenzní systém chemického značení,
 • má "Secured By Design" licenci, co dělá výrobek preferovaný policií,
 • identifikace může být dosažena již z nepatrných stop o velikosti špendlíkové hlavičky,
 • SelectaDNA zůstává schovaná ve štěrbinkách na povrchu každého předmětu,
 • ve Velké Británii je SelectaDNA kompletně potvrzena jako nezpochybnitelný důkaz před soudem.
Technické detaily
 
K základním technickým detailům SelectyDNA patří zejména:
 • je postavena ze čtyř různých chemikálií,
 • má dvě klíčové sekvence, jejichž identita musí být známa dříve, než unikátní kód sekvence může být zpřístupněn,
 • je to sekvence čtyř chemikálií v rámci DNA molekule, která vytváří unikátní a specifické vlákno,
 • DNA identifikační technologie umožňuje rozšíření a souvislou identifikaci DNA molekul v jednoduchých vzorcích,
 • zesílení postupu dovoluje velmi nízké indikační koncentraci, aby byla identifikovatelná s absolutní přesností,
 • maličké koncentrace – méně než bilióntina objemu – zajišťují, že označené předměty zůstanou nepoškozené,
 • je bezpečná pro životní prostředí a je netoxická,
 • je zcela bezpečná a není založena na chemikáliích, které jsou identifikovatelné každým forenzním chemikem.
Výhody nové forenzní metody označování předmětů
 
Mezi nejvýznamnější výhody užívání nové forenzní metody patří:
 • osvědčeně odrazuje, redukuje a eliminuje vloupání a krádeže,
 • varovné štítky a upozornění informují zloděje, že majetek je „DNA chráněn" a je tedy pro potenciálního zloděje bezvýznamný z pohledu jeho možného zpeněžení,
 • zvyšuje riziko zatčení zločinců a pomáhá předcházet budoucím vloupáním a podstatným způsobem snižuje příležitost k páchání zejména majetkové trestné činnosti,
 • je rychle a snadno aplikovatelná na všechny hodnotné věci od notebooků po nářadí, od starožitností k vozidlům, apod.
 • pomáhá zastavit zvyšování nákladů na pojištění nebo alespoň dovoluje získat pojištění,
 • pomáhá zajistit citlivé informace v PC a noteboocích, aby se nedostaly do špatných rukou,
 • pro policii je velmi jednoduše odhalitelné označení předmětů pomocí tužkového mikroskopu vybaveného UV lampou,
 • možná opakovatelnost stejné SelectaDNA je 1:1,05 krát 1054,
 • ve Velké Británii již mají přes 30 milionů předmětů označeno touto metodou a tamní policie má nonstop přístup do vytvořené databáze označených předmětů.
S využitím firemních materiálů informuje JUDr. Tomáš Koníček, tel.: 974 832 255,
e-mail: sekropk@mvcr.cz; úprava textu: odbor prevence kriminality MV, 20.6.2011

vytisknout  e-mailem