Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nová mobilní služebna Městské policie Havířov

Ve středu 28. listopadu byla oficiálně slavnostně předána nová mobilní služebna Městské policie Havířov, která byla dokončena v minulých dnech.

Na základě výborných zkušeností s mobilní služebnou, která byla pořízena již v roce 2009,
vedení MP Havířov předložilo městu v roce 2016 návrh na rozšíření svého technického vybavení o novou mobilní služebnu. Uvažovalo se, že tato by již nebyla realizována jako přestavěný obytný přívěs, ale řešena přímou nástavbou na vozidlo, s nejmodernějším technologickým a komunikačním vybavením. 

V květnu 2017 byl vyhlášen dotační investiční program odboru programového financování MV ČR „Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací na léta 2017 až 2019“, který umožňoval podání žádosti o dotaci obcím, ve kterých jsou umístěna zařízení Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR. Byla to reakce na migrační situaci na základě Usnesení vlády, v návaznosti na závěry Evropské rady z června 2015.  Jelikož město Havířov na svém území zařízení SUZ má již od roku 1996, byla podána žádost o dotaci také na pořízení nové mobilní služebny.


Podaná žádost byla v říjnu 2017 schválena ve výši 2,5 mil. korun a následná realizace projektu byla vzhledem k realizačním možnostem rozdělena na dvě části:

Dodání obytného vozu
realizace:                    06/2018
dodavatel:                  HYKRO s.r.o.
cena:                          1 338 610,- Kč

Přestavba vozu na mobilní služebnu
realizace:                   08 – 10/2018
dodavatel:                  A.I.Company, s.r.o.
subdodavatel:            HAGEMANN, a.s.
cena:                          2 056 157,- Kč


Vzhledem k navýšení konečné ceny, která předběžně vycházela z informací ostatních městských policií, které v posledních třech letech takovéto služebny pořizovaly, bylo třeba část nákladů dofinancovat z vlastních prostředků města Havířova.

Ministerstvo vnitra ČR                                             2 500 000,- Kč
odbor bezpečnostní politiky
a prevence kriminality

„Fond pro zvýšení bezpečnosti                                    750 000,- Kč
a ochrany osob a majetku a upevnění
veřejného pořádku ve městě Havířově“

Statutární město Havířov                                             144 767,- Kč
z výdajové položky MP Havířov

CELKEM:                                                                3 394 767,- Kč
 

Technické parametry vozu
Obytný vůz tovární značky Carado Capron T 448
na podvozku FIAT
Objem 2,3 D
Hmotnost do 3,5 t    (je možné řídit s ŘP skup. B)
Délka vozu:    7,5 m
Výška: 3 m
Šířka:   2,3 m

Speciální vybavení

 • hlavní kamera s rotátorem otočným o 360°, včetně termokamery
 • kolem obvodu vozidla jsou umístěny 4 kamery hlídající bezprostřední okolí vozidla
 • spolu s hlavní otočnou kamerou jsou tyto kamery napojeny na hybridní záznamové zařízení – 8kanálové DVR s kapacitou 4TB pro nepřetržitý provoz,
  doba záznamu se předpokládá 14 dnů
 • pneumatický teleskopický stožár pro výsuv hlavní kamery je možné vysunout do výšky max. 2 m nad vozidlo, provoz kamery je možný v jakékoliv výšce
 • vybaveno modemem 4G pro vzdálený přístup
  a možným ovládáním kamery z dispečerského pracoviště MKDS
 • zřízeno samostatné pracoviště pro krizové řízení až pro 6 osob s výsuvným monitorem
 • na plášť vozu je vyvedeno připojení k externímu internetu pro přenos zabezpečených dat z MKDS
 • 2 externí elektrocentrály, sloužící k napájení kamerového systému a klimatizace
 • možnost připojení na veřejnou síť – zároveň dochází k nabíjení akumulátorů  
 • provoz pomocí akumulátorů je možný cca 6 hodin
 • panoramatický parkovací systém a couvací kamera ve zpětném zrcátku
 • vnější osvětlení vozidla ze všech stran
 • výstražné zvukové a světelné zařízení modré barvy
 • elektropneumatická stabilizace (elektrické nožky a vzduchové měchy s možností
  zvýšení tuhosti dohuštěním zabudovaným kompresorem)
 • vysílací stanice vyvedená na pracoviště operátora a k místu řidiče
 • pro nepřetržitou službu strážníků je vozidlo vybaveno kompletním sociálním zařízením, včetně nezávislého topení a klimatizace


Hlavním cílem realizace tohoto projektu je zlepšení veřejného pořádku a zvýšení ochrany bezpečnosti osob a majetku. Umístění mobilní služebny bude prováděno na základě vyhodnocení veřejného pořádku na území města Havířova s přihlédnutím k požadavkům občanů a jednotlivých oddělení PČR.

Pořízením mobilní služebny vzniklo další operativní „detašované pracoviště" městské policie,
které bude působit ve vytipovaných lokalitách preventivně a zároveň vytvoří administrativní,
sociální a technické zázemí pro strážníky pro několik typů využití:
- dohled nad veřejným pořádkem v lokalitách s vyšší migrací osob a předpokládaného
   protiprávního jednání
- sledování vývoje v oblasti migrace a jeho vliv na kriminalitu páchanou cizinci a na cizincích
- v době krizového stavu jako zázemí pro krizový štáb přímo v místě události
- informační mobilní centrum pro občany a návštěvníky města

vytisknout  e-mailem