Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Národní koordinační skupina

Působnost, organizační výbor, zápisy ze zasedání 

Informace o činnosti

Národní koordinační skupina (NKS) je centrálním koordinačním orgánem, jehož zřízení schválila vláda ČR z důvodu potřeby koordinovat celý proces přechodu na digitální vysílání s přesahem do mnoha resortů a oblastí.

NKS nenahrazuje činnost, kompetence a odpovědnost správních úřadů zastoupených v NKS, jejichž působnost je vymezena zvláštním zákonem.

Do působnosti NKS spadá zejména:

 • spolupráce s vládou – přechod na digitální vysílání se dostává do fáze, kdy je nutná kooperace a součinnost exekutivy a dalších složek a subjektů
 • definování jejích odborně zaměřených pracovních skupin
 • mezirezortní koordinace vzájemně provázaných činností a agend
 • spolupráce se zainteresovanými institucemi a subjekty
 • příprava a realizace informační a komunikační kampaně v jednotlivých etapách
 • podpora standardizace digitálního vysílání
 • řešení financování a iniciace podpůrných projektů (EU, granty, neziskový sektor ad.)
 • vyhodnocování stavu přechodu na digitální vysílání
 • reporting – informování o stavu přechodu na digitální vysílání
 • posuzování návrhů na řešení krizových situací a alternativních scénářů
 • spolupráce s věcně příslušnými orgány při řešení technických a legislativních otázek
 • zveřejňování všech informací a výsledků

Kontakt
Ing. Zdeněk Duspiva
Národní koordinátor pro digitální vysílání v ČR
Náměstí Hrdinů 3
140 21 Praha 4
tel: +420 974 816 282
e-mail: nks@mvcr.cz

Organizační výbor
Denisa Hrabáková - vedoucí Organizačního výboru NKS
Ing. Karel Staněk
Ing. Vladimír Hejkal
tel: +420 974 816 282
e-mail: nks@mvcr.cz
 

Semináře - konference
Seminář o mobilním digitálním vysílání v Evropě (Driving Mobile Television – High level seminar from the DVB project)

 

vytisknout  e-mailem