Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Národní dotační titul - prevence kriminality

Program prevence kriminality na místní úrovni

Téma Prevence kriminality

Název dotačního titulu

Program prevence kriminality na místní úrovni

Aktuální informace a výzvy

-

Územní zaměření

celá ČR (obce, kraje, dobrovolné svazky obcí - DSO)

Termín příjmu žádostí

15. 2. 2018 (případně dle dalších kol výzvy)

Výše alokace

cca 50 mil. Kč (20 mil. - investice; cca 30 mil - neinvestice)

Oprávnění žadatelé

obce, kraje, DSO

Míra dotace

do výše 90 % rozpočtových nákladů, u pobytových akcí do výše 70 % rozpočtových nákladů a dále dle limitů a uznatelných nákladů dle kritérií a limitů Zásad pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni (Zásady)

Typy podporovaných aktivit

situační prevence, sociální prevence, informace pro občany, vzdělávací akce, zvyšování pocitu bezpečí občanů a snižování míry a závažnosti trestné činnosti, reakce na nové hrozby a realizace pilotních projektů apod.

Podmínky přijatelnosti

Splnění formálních i věcných podmínek dle Zásad.

Základní podmínkou pro poskytnutí dotace je vyplnění žádosti o dotaci prostřednictvím webové aplikace https://isprofin.mfcr.cz/rispf a odeslání vygenerované žádosti podepsané statutárním zástupcem žadatele datovou schránkou.

Poskytnutá dotace musí být vyčerpána v daném roce, u projektu APK a domovníka bylo pilotně umožněno podat žádost až na 3 roky, tzv. "víceleté financování".

Web

Dotační systém prevence kriminality

Kontakt

Ministerstvo vnitra
oddělení projektů prevence kriminality
odbor prevence kriminality
Nad štolou 936/3
170 34 Praha 7
tel.: 974 832 255 (sekretariát); případně 974 832 282

a jednotliví konzultanti podle přidělených krajů (viz Vyhlášení Programu prevence kriminality na rok 2018)

Poznámky

Faktickým realizátorem dílčího preventivního projektu může být nestátní nezisková organizace, příspěvková organizace a další typy právnických osob, se kterými příjemce dotace uzavře smlouvu.

Od roku 2018 se součástí tohoto Programu stal "Bezpečnostní dobrovolník".

Přílohy

-

  

vytisknout  e-mailem