Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Národní dotační titul - prevence kriminality

Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací na léta 2017 až 2019

Téma Prevence kriminality

Název dotačního titulu

Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací na léta 2017 až 2019

Aktuální informace a výzvy

Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací na léta 2017 až 2019

Územní zaměření

Obce na území ČR, kde jsou lokace zařízení SUZ, pro zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku a prevenci kriminality.

Termín příjmu žádostí

bude určeno

Výše alokace

7 000 000,- Kč

Oprávnění žadatelé

Obce, kde jsou lokace zařízení SUZ, pro zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku a prevenci kriminality.

Míra dotace

až do 100 % dotace

Typy podporovaných aktivit

kamerové systémy, zabezpečovací a vyhodnocovací soubory, mobilní policejní služebny, osvětlení rizikových míst

Podmínky přijatelnosti

Ministerstvo vnitra stanovuje k zabezpečení jednotného postupu při poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje spojené s realizací Programu v letech 2017 až 2019 Zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci programu Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací na léta 2017 až 2019 (dále jen "Zásady").

Obce, které chtějí podat Žádost, jsou povinny plnit následující podmínky:

  1. zajistit institucionální předpoklady k podání Žádosti a realizaci projektů obce a pověřit zodpovědného pracovníka,

  2. zpracovat vlastní dokument zaměřený na řešení dopadů umístění zařízení SUZ na jejich území, jehož součástí musí být i bezpečnostní analýza.

Finanční prostředky vyčleněné v kapitole MV jsou účelově určeny na výdaje spojené s realizací projektů v rámci Programu. Poskytovány jsou formou dotací na projekty, a to v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad.

Žádost o státní účelovou dotaci z Programu (dále jen "Žádost") předkládá obec. Oprávněné obce (viz výše) budou řešit svůj lokální bezpečnostní problém.

Projekty jsou zaměřeny na snižování kriminality, na eliminaci kriminálně rizikových jevů, na omezování příležitostí k páchání trestné činnosti, na zvyšování rizika pro pachatele. Plní významnou motivační a iniciační roli při rozvoji systému prevence kriminality na lokální úrovni a přispívají tak ke zvyšování pocitu bezpečí občanů.

Příjemcem dotace je žadatel, kterým je obec.

Dotace jsou určeny na projekty programového financování (investiční projekty). Projekty programového financování se rozumí akce na pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku* v rozsahu:

  1. kamerové systémy (včetně mobilních a rozšíření stávajících),

  2. zabezpečovací a vyhodnocovací soubory,

  3. mobilní policejní služebny,

  4. osvětlení rizikových míst.

Web

Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací na léta 2017 až 2019

Kontakt

Ministerstvo vnitra
oddělení projektů prevence kriminality
odbor prevence kriminality
Nad Štolou 936/3
170 34 Praha 7
tel.: 974 832 255 (sekretariát)

Mgr. Jaromír Miškovský (tel.: 974 832 574, e-mail: jaromir.miskovsky@mvcr.cz)

Poznámky

-

Přílohy

-

  

* § 12 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., ve spojení s § 25 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a § 11 a § 14 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky.

  

vytisknout  e-mailem