Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Národní dotační titul - požární ochrana, IZS

 • Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím z rozpočtu MV - GŘ HZS ČR (vozidlo, přívěs, zbrojnice)
 • Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím z rozpočtu MV - GŘ HZS ČR (cisternová stříkačka)
 • Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu Ministerstva vnitra - generálního ředitelství HZS ČR
 • Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím z rozpočtu Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
 • Podpora spolkové činnosti spolků působících na úseku požární ochrany, jejichž členové vyvíjejí činnost i v jednotkách SDH obcí
 • Podpora nestátních neziskových organizací působících na úseku požární ochrany, integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatelstva a krizového řízení
 • Účelová neinvestiční dotace na výdaje spojené se zajištěním zásahů jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí mimo územní obvod jejich zřizovatelů při požáru v Národním parku České Švýcarsko
 • Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu Ministerstva vnitra-generálního ředitelství HZS ČR

Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím z rozpočtu MV - GŘ HZS ČR (vozidlo, přívěs, zbrojnice)

Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím z rozpočtu MV - GŘ HZS ČR (vozidlo, přívěs, zbrojnice)

Téma

Požární ochrana, integrovaný záchranný systém

Název dotačního programu

Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím z rozpočtu Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství HZS ČR (vozidla)

Územní zaměření

Celorepublikové

Termín příjmu žádostí

20. 7. - 22. 8. 2022 na rok 2023

Výše alokace

300 mil. Kč

Oprávnění žadatelé

Obce plnící přenesenou působnost státní správy v oblasti jednotek PO

Míra dotace

dotace

Typy podporovaných aktivit

 1. pořízení nového dopravního automobilu nebo požárního přívěsu pro hašení

 2. stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice

Podmínky přijatelnosti

dle vyhlášení dotace

Web

https://www.hzscr.cz/clanek/dotace-obcim-na-reprodukci-pozarni-techniky-649464.aspx

Kontakt

Ministerstvo vnitra - Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Kloknerova 26
148 00 Praha 4

Poznámky

Žádost o dotaci se podává prostřednictvím Jednotného dotačního portálu RISPF - pod záštitou MF na internetových stránkách https://isprofin.mfcr.cz/rispf a dále se podává do datové schránky místně příslušného HZS kraje

Přílohy

-

  

Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím z rozpočtu MV - GŘ HZS ČR (cisternová stříkačka)

Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím z rozpočtu MV - GŘ HZS ČR (cisternová stříkačka)

Téma

Požární ochrana, integrovaný záchranný systém

Název dotačního programu

Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím z rozpočtu Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství HZS ČR

Územní zaměření

Celorepublikové

Termín příjmu žádostí

20. 7. - 22. 8. 2022 na rok 2023

Výše alokace

Předběžná alokace 100 mil. Kč

Oprávnění žadatelé

Obce plnící přenesenou působnost státní správy v oblasti jednotek PO

Míra dotace

dotace

Typy podporovaných aktivit

pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody

Podmínky přijatelnosti

dle vyhlášení dotace

Web

https://www.hzscr.cz/clanek/dotace-obcim-na-reprodukci-pozarni-techniky-649464.aspx

Kontakt

Ministerstvo vnitra - Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Kloknerova 26
148 00 Praha 4

Poznámky

Žádost o dotaci se podává prostřednictvím Jednotného dotačního portálu RISPF - pod záštitou MF na internetových stránkách https://isprofin.mfcr.cz/rispf u místně příslušného HZS kraje

Přílohy

-

  

Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu Ministerstva vnitra - generálního ředitelství HZS ČR

Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu Ministerstva vnitra - generálního ředitelství HZS ČR

Téma Požární ochrana, integrovaný záchranný systém
Název dotačního programu

Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu Ministerstva vnitra - generálního ředitelství HZS ČR (dále jen "MV-GŘ HZS ČR")

Územní zaměření celorepublikové
Termín příjmu žádostí 6. dubna 2023
Výše alokace 65 mil. Kč
Oprávnění žadatelé

1. O dotaci na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce kategorie JPO II [1], může žádat obec (zřizovatel jednotky SDH obce) zařazené v kategorii JPO II dle platného nařízení kraje k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami PO.

2. O dotaci na mzdové výdaje a zákonné pojistné člena - zaměstnance vykonávajícího službu v jednotce SDH obce kategorie JPO II nebo JPO III jako svoje zaměstnání v pracovním poměru uzavřeném k 1. lednu 2023 podle části druhé "Pracovní poměr" § 36 nebo § 317a zákona č. 262/2006 Sb. a v souladu s § 68 odst. 3 zákona o požární ochraně může žádat obec (zřizovatel jednotky SDH obce) zařazené v kategorii JPO II nebo JPO III dle platného nařízení kraje k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami PO, v případě, že člen - zaměstnanec na kterého obec žádá dotaci:

 1. vykonává službu v jednotce SDH obce kategorie JPO II nebo JPO III jako svoje zaměstnání v pracovním poměru dle výše uvedeného k 1. lednu 2023 a

 2. splňuje k 1. lednu 2023 odpovídající odbornou způsobilost podle § 72 odst. 5 písm. a) zákona o požární ochraně a v souladu s § 34 vyhlášky č. 247/2001 Sb., tzn. je držitelem platného osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu funkce v jednotce SDH obce nebo je prokázáno, že je přihlášen do kurzu k získání odborné způsobilosti u vzdělávacího zařízení HZS ČR k výkonu funkce v jednotce SDH obce viz čl. 1 písm. b) výzvy.

Míra dotace dotace
Typy podporovaných aktivit

Zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH vybrané obce na:

 1. zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce kategorie JPO II viz čl. 1 písm. a) výzvy,

 2. mzdové výdaje a zákonné pojistné člena - zaměstnance vykonávajícího službu v jednotce SDH obce kategorie JPO II nebo JPO III jako svoje zaměstnání v pracovním poměru uzavřeném k 1. lednu 2023 podle části druhé „Pracovní poměr“ § 36 nebo § 317a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 262/2006 Sb.“) a v souladu s § 68 odst. 3 zákona o požární ochraně. Rozsah pracovního úvazku musí činit nejméně 40 % stanovené týdenní pracovní doby na jedno pracovní místo ve funkci v jednotce SDH obce.

V případě sdíleného pracovního místa na jedno pracovní místo ve funkci v jednotce SDH obce, se pracovní úvazek, který musí činit nejméně 40 % stanovené týdenní pracovní doby, rozdělí mezi 2 a více  členy – zaměstnance  viz čl. 1 písm. b) výzvy.

Podmínky přijatelnosti dle výzvy a zásad
Web https://www.hzscr.cz/jednotky-pozarni-ochrany-dotace-a-granty.aspx
Kontakt Ministerstvo vnitra - Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Kloknerova 2295/26
148 00 Praha 4
Poznámky Žádost o dotaci (dále jen "žádost"), se podává u místně příslušného HZS kraje nejpozději do 6. dubna 2023, a to formou výstupu z Jednotného dotačního portálu (https://isprofin.mfcr.cz/rispf) přičemž tato musí obsahovat přílohy uvedené v čl. 5 odst. 9 výzvy. Pro příjem žádostí je určena datová schránka místně příslušného HZS kraje.

  

[1] § 18 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů.

  

Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím z rozpočtu Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím z rozpočtu Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

Téma Požární ochrana, integrovaný záchranný systém
Název dotačního programu Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím z rozpočtu Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Územní zaměření Celorepublikové
Termín příjmu žádostí 14. 8. - 25. 9. 2023 na rok 2024
Výše alokace 410 mil. Kč
Oprávnění žadatelé Obce plnící přenesenou působnost státní správy v oblasti jednotek PO.
Míra dotace dotace
Typy podporovaných aktivit
 1. Pořízení nového dopravního automobilu nebo požárního přívěsu pro hašení
 2. Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice
Podmínky přijatelnosti dle vyhlášení dotace
Web

Investiční dotace pro JSDH obcí 2022

Kontakt Ministerstvo vnitra - Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Kloknerova 26
148 00 Praha 4
Poznámky Žádost o dotaci se eviduje prostřednictvím Jednotného dotačního portálu na internetových stránkách https://isprofin.mfcr.cz/rispf a dále se podává do datové schránky místně příslušného HZS kraje.
Přílohy -

  

Podpora spolkové činnosti spolků působících na úseku požární ochrany, jejichž členové vyvíjejí činnost i v jednotkách SDH obcí

Podpora spolkové činnosti spolků působících na úseku požární ochrany, jejichž členové vyvíjejí činnost i v jednotkách SDH obcí

Téma Požární ochrana, integrovaný záchranný systém
Název dotačního programu Podpora spolkové činnosti spolků působících na úseku požární ochrany, jejichž členové vyvíjejí činnost i v jednotkách SDH obcí
Územní zaměření ČR
Termín příjmu žádostí 14,00 hodin dne 25. 12. 2021
Výše alokace 19 975 000 Kč
Oprávněný žadatel
 1. Oprávněným žadatelem o dotaci je nestátní nezisková organizace, která má právní formu spolku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zapsaný předmět činnosti [1] ve stanovách apod.) v oblasti požární ochrany.
 2. Oprávněný žadatel o dotaci není pobočný spolek hlavního spolku, či jiná organizační složka (jednotka) spolku.
Míra dotace Dotace se poskytuje k úhradě až do výše 100 % celkových rozpočtovaných nákladů resp. výdajů projektu uvedených v žádosti.
Typy podporovaných aktivit Podpora spolkové činnosti na úseku požární ochrany
Podmínky přijatelnosti dle výzvy k podání žádosti
Web

Dotační programy pro nestátní neziskové organizace 2022 (HZS ČR)

Kontakt Ministerstvo vnitra - Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Kloknerova 26
148 00 Praha 4
Poznámky Žádost o dotaci se podává u MV - GŘ HZS ČR
Přílohy -

  

[1] § 123 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

  

Podpora nestátních neziskových organizací působících na úseku požární ochrany, integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatelstva a krizového řízení

Podpora nestátních neziskových organizací působících na úseku požární ochrany, integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatelstva a krizového řízení

Téma Požární ochrana, integrovaný záchranný systém
Název dotačního programu Podpora nestátních neziskových organizací působících na úseku požární ochrany, integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatelstva a krizového řízení
Územní zaměření ČR
Termín příjmu žádostí 14,00 hodin dne 15. 12. 2021
Výše alokace 18 000 000 Kč
Oprávněný žadatel
 1. Oprávněným žadatelem o dotaci je nestátní nezisková organizace, která má zapsaný předmět činnosti [1] případně registrovaný nebo evidovaný druh obecně prospěšné služby [2] (ve stanovách, zakládací listině apod.) v oblasti IZS, požární ochrany, ochrany obyvatelstva nebo krizového řízení a právní formu:
  1. spolku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"),
  2. obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů,
  3. ústavu podle občanského zákoníku,
  4. účelového zařízení registrované církve nebo náboženské společnosti, zřízeného podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, pokud vykonávají alespoň některou činnost vyjmenovanou v ustanovení § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb.,
 2. Oprávněný žadatel není pobočný spolek hlavního spolku, či jiná organizační složka (jednotka) žadatele.
Míra dotace Dotace se poskytuje k úhradě nejvýše 70 % celkových rozpočtovaných nákladů resp. výdajů projektu uvedených v žádosti.
Typy podporovaných aktivit Podpora systému odborné přípravy. Výchovná činnost na úseku práce s dětmi a mládeží a preventivně výchovná činnost v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva a přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při mimořádných událostech. Publikační a informační činnost. Podpora akceschopnosti ostatních složek IZS. Zvyšování fyzické zdatnosti, získávání specifických dovedností a sportovní soutěže.
Podmínky přijatelnosti dle výzvy k podání žádosti
Web

Dotační programy pro nestátní neziskové organizace 2022 (HZS ČR)

Kontakt Ministerstvo vnitra - Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Kloknerova 26
148 00 Praha 4
Poznámky Žádost o dotaci se podává u MV - GŘ HZS ČR
Přílohy -

  

[1] § 123 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

[2] § 16a odst. 4 písm. d) zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech).

  

Účelová neinvestiční dotace na výdaje spojené se zajištěním zásahů jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí mimo územní obvod jejich zřizovatelů při požáru v Národním parku České Švýcarsko

Účelová neinvestiční dotace na výdaje spojené se zajištěním zásahů jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí mimo územní obvod jejich zřizovatelů při požáru v Národním parku České Švýcarsko

Téma Požární ochrana, integrovaný záchranný systém
Název dotačního programu Účelová neinvestiční dotace na výdaje spojené se zajištěním zásahů jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí mimo územní obvod jejich zřizovatelů při požáru v Národním parku České Švýcarsko v období od 24. července 2022 do 12. srpna 2022 poskytovaná obcím z rozpočtu Ministerstva vnitra - Generaálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Územní zaměření Celorepublikové
Termín příjmu žádostí do 3. února 2023
Výše alokace 15 464 677,00 Kč
Oprávnění žadatelé Oprávněným žadatelem o dotaci je obec, které vznikly výdaje ve smyslu čl. 1 odst. 2 výzvy (v souvislosti se zásahem jí zřizované jednotky mimo územní obvod obce při požáru v Národním parku České Švýcarsko v období od 24. července 2022 do 12. srpna 2022) a které nebyly doposud kompenzovány formou poskytnutí dotace na základě výzvy JSDH_DOT_V2_2022 Odborná příprava, zásah, vybavení a opravy JSDH obcí vyhlášené dne 15. září 2022 MV-GŘ HZS ČR pod č. j. MV-130528-1/PO-IZS-2022, která měla obdobné věcné zaměření.
Míra dotace dotace
Typy podporovaných aktivit Peněžní prostředky vyčleněné v rozpočtové kapitole Ministerstva vnitra jsou účelově určeny na výdaje zřizovatele jednotky vynaložené dle ustanovení § 29 zákona o požární ochraně, které mu vznikly v souvislosti se zásahem jím zřizované jednotky mimo územní obvod obce u požáru v Národním parku České Švýcarsko v období od 24. července 2022 do 12. srpna 2022. Peněžní prostředky jsou poskytnuty formou dotace, a to v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., a podmínkami výzvy.
Podmínky přijatelnosti dle výzvy
Web

Účelová neinvestiční dotace na výdaje spojené se zajištěním zásahů jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí mimo územní obvod jejich zřizovatelů při požáru v Národním parku České Švýcarsko

Kontakt Ministerstvo vnitra - Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Kloknerova 26
148 00 Praha 4
Poznámky Žádost o dotaci, tj. výstup z Jednotného dotačního portálu (dále jen "žádost"), včetně příloh uvedených v čl. 4 odst. 9 výzvy se podává do datové schránky místně příslušného HZS kraje nejpozději do 3. února 2023.
Přílohy -

  

Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu Ministerstva vnitra-generálního ředitelství HZS ČR

Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu Ministerstva vnitra-generálního ředitelství HZS ČR

Téma Požární ochrana, integrovaný záchranný systém
Název dotačního programu

Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu Ministerstva vnitra-generálního ředitelství HZS ČR (dále jen "MV-GŘ HZS ČR")

Územní zaměření celorepublikové
Termín příjmu žádostí do 9. října 2023
Výše alokace 38 740 959,00 Kč
Oprávnění žadatelé

Obce plnící přenesenou působnost státní správy v oblasti jednotek PO.

Míra dotace dotace
Typy podporovaných aktivit

1. Odborná příprava

 1. velitelů družstev a velitelů jednotek sboru dobrovolných hasičů (dále jen "SDH") obcí k získání odborné způsobilosti nebo prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti,
 2. strojníků jednotek SDH obcí získání odborné způsobilosti nebo prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti,
 3. specializační kurzy pro určené členy jednotek SDH obcí,
 4. IMZ organizované HZS kraje,
 5. taktické cvičení organizované HZS kraje.

2. Výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího zřizovatele na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje.

3. Vybavení a opravy neinvestiční povahy.

Podmínky přijatelnosti dle výzvy a zásad
Web https://www.hzscr.cz/jednotky-pozarni-ochrany-dotace-a-granty.aspx
Kontakt Ministerstvo vnitra - Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Kloknerova 2295/26
148 00 Praha 4
Poznámky Žádost o dotaci (dále jen "žádost"), se podává u místně příslušného HZS kraje nejpozději do 9. října 2023, a to formou výstupu z Jednotného dotačního portálu (https://isprofin.mfcr.cz/rispf) přičemž tato musí obsahovat přílohy uvedené v čl. 5 odst. 9 výzvy. Pro příjem žádostí je určena datová schránka místně příslušného HZS kraje.

  

vytisknout  e-mailem