Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Národní dotační titul - požární ochrana, IZS

 • Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím z rozpočtu MV - GŘ HZS ČR (vozidla)
 • Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím z rozpočtu MV - GŘ HZS ČR (zbrojnice)
 • Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu MV - GŘ HZS ČR
 • Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství HZS ČR
 • Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR
 • Podpora akceschopnosti Vodní záchranné služby ČČK, z.s.
 • Podpora spolkové činnosti spolků působících na úseku požární ochrany, jejichž členové vyvíjejí činnost i v jednotkách SDH obcí
 • Podpora nestátních neziskových organizací působících na úseku požární ochrany, integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatelstva a krizového řízení

Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím z rozpočtu MV - GŘ HZS ČR (vozidla)

Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím z rozpočtu MV - GŘ HZS ČR (vozidla)

Téma

Požární ochrana, integrovaný záchranný systém

Název dotačního programu

Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím z rozpočtu Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství HZS ČR (vozidla)

Územní zaměření

Celorepublikové

Termín příjmu žádostí

14.5.2020 na rok 2021

Výše alokace

300 mil. Kč

Oprávnění žadatelé

Obce plnící přenesenou působnost státní správy v oblasti jednotek PO

Míra dotace

dotace

Typy podporovaných aktivit

 1. Dopravní automobil

 2. Cisternová automobilová stříkačka

Podmínky přijatelnosti

dle vyhlášení dotace

Web

https://www.hzscr.cz/clanek/dotace-obcim-na-reprodukci-pozarni-techniky-649464.aspx

Kontakt

Ministerstvo vnitra - Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Kloknerova 26
148 00 Praha 4

Poznámky

Žádost o dotaci se podává prostřednictvím Jednotného dotačního portálu RISPF - pod záštitou MF na internetových stránkách https://isprofin.mfcr.cz/rispfu místně příslušného HZS kraje

Přílohy

  

Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím z rozpočtu MV - GŘ HZS ČR (zbrojnice)

Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím z rozpočtu MV - GŘ HZS ČR (zbrojnice)

Téma

Požární ochrana, integrovaný záchranný systém

Název dotačního programu

Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím z rozpočtu Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství HZS ČR (zbrojnice)

Územní zaměření

Celorepublikové

Termín příjmu žádostí

14. 5. 2020 na rok 2021

Výše alokace

Předběžná alokace 96 mil. Kč

Oprávnění žadatelé

Obce plnící přenesenou působnost státní správy v oblasti jednotek PO

Míra dotace

dotace

Typy podporovaných aktivit

Rekonstrukce anebo výstavba nové požární zbrojnice (dále jen „stavba“) 

Podmínky přijatelnosti

dle vyhlášení dotace

Web

https://www.hzscr.cz/clanek/dotace-obcim-na-reprodukci-pozarni-techniky-649464.aspx

Kontakt

Ministerstvo vnitra - Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Kloknerova 26
148 00 Praha 4

Poznámky

Žádost o dotaci se podává prostřednictvím Jednotného dotačního portálu RISPF - pod záštitou MF na internetových stránkách https://isprofin.mfcr.cz/rispfu místně příslušného HZS kraje

Přílohy

-

  

Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu MV - GŘ HZS ČR

Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu MV - GŘ HZS ČR

Téma

Požární ochrana, integrovaný záchranný systém

Název dotačního programu

Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství HZS ČR

Územní zaměření

Celorepublikové

Termín příjmu žádostí

2. března 2021

Výše alokace

55 mil. Kč

Oprávnění žadatelé

 1. O dotaci na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce kategorie JPO II může žádat obec, zřizovatel jednotky SDH obce, zařazené v kategorii JPO II dle platného nařízení kraje k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami PO.

 2. O dotaci na mzdové výdaje a zákonné pojistné člena - zaměstnance vykonávajícího službu v jednotce SDH obce kategorie JPO II nebo JPO III jako svoje zaměstnání v pracovním poměru může žádat obec, zřizovatel jednotky SDH obce, zařazené v kategorii JPO II nebo JPO III dle platného nařízení kraje k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami PO, v případě že, člen - zaměstnanec na něž obec žádá dotaci splňuje odbornou způsobilost podle § 72 odst. 5 písm. a) zákona o požární ochraně a v souladu s § 34 vyhlášky č. 247/2001 Sb. a zdravotní způsobilost dle § 65 odst. 8 písm. b) v souladu s § 69b písm. e) zákona o požární ochraně.

 3. Oprávněný žadatel není obec, zřizovatel jednotky SDH obce, zařazené v kategorii JPO II nebo JPO III dle platného nařízení kraje k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami PO žádající o dotaci na mzdové výdaje a zákonné pojistné člena - zaměstnance vykonávajícího službu v jednotce SDH obce kategorie JPO II nebo JPO III jako svoje zaměstnání v pracovním poměru, který nesplňuje odbornou způsobilost podle § 72 odst. 5 písm. a) zákona o požární ochraně a v souladu s § 34 vyhlášky č. 247/2001 Sb. a zdravotní způsobilost dle § 65 odst. 8 písm. b) v souladu s § 69b písm. e) zákona o požární ochraně.

Míra dotace

Dotace

Typy podporovaných aktivit

Zabezpečení jednotky sboru dobrovolných hasičů vybrané obce na rok 2021:

 1. zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce kategorie JPO II,

 2. mzdové výdaje a zákonné pojistné člena - zaměstnance vykonávajícího službu v jednotce kategorie JPO II nebo JPO III jako svoje zaměstnání v pracovním poměru.

Podmínky přijatelnosti

Dle výzvy a zásad

Web

http://www.hzscr.cz/jednotky-pozarni-ochrany-dotace-a-granty.aspx

Kontakt

Ministerstvo vnitra - Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Kloknerova 26
148 00 Praha 4

Poznámky

Žádost o dotaci se podává elektronickou cestou prostřednictvím Jednotného dotačního portálu RISPF (dále jen "portál FISPF") na internetových stránkách https://isprofin.mfcr.cz/rispf a žádost, tj. výstup z portálu RISPF, s podpisem žadatele následně podává žadatel do datové schránky příslušnému HZS kraje.

  

Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství HZS ČR

Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství HZS ČR

Téma

Požární ochrana, integrovaný záchranný systém

Název dotačního programu

Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství HZS ČR

Územní zaměření

celorepublikové

Termín příjmu žádostí

10. května 2022

Výše alokace

51 mil. Kč

Oprávnění žadatelé

1. O dotaci na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce kategorie JPO II [1], může žádat obec (zřizovatel jednotky SDH obce) zařazené v kategorii JPO II dle platného nařízení kraje k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami PO.

2. O dotaci na mzdové výdaje a zákonné pojistné člena - zaměstnance vykonávajícího službu v jednotce SDH obce kategorie JPO II nebo JPO III jako svoje zaměstnání v pracovním poměru k 1. lednu 2022 podle části druhé "Pracovní poměr" § 36 nebo § 317a zákona č. 262/2006 Sb. a v souladu s § 68 odst. 3 zákona o požární ochraně může žádat obec (zřizovatel jednotky SDH obce) zařazené v kategorii JPO II nebo JPO III dle platného nařízení kraje k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami PO, v případě, že člen - zaměstnanec na něž obec žádá dotaci:

 1. vykonává službu v jednotce SDH obce kategorie JPO II nebo JPO III jako svoje zaměstnání v pracovním poměru dle výše uvedeného k 1. lednu 2022 a

 2. splňuje k 1. lednu 2022 odpovídající odbornou způsobilost podle § 72 odst. 5 písm. a) zákona o požární ochraně a v souladu s § 34 vyhlášky č. 247/2001 Sb., tzn. je držitelem platného osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu funkce v jednotce nebo je prokázáno, že je přihlášen do kurzu k získání odborné způsobilosti u vzdělávacího zařízení HZS ČR na vykonávanou funkci.

Míra dotace

Dotace

Typy podporovaných aktivit

Zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH vybrané obce na:

 1. zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce kategorie JPO II viz čl. 1 písm. a) výzvy,

 2. mzdové výdaje a zákonné pojistné člena - zaměstnance vykonávajícího službu v jednotce SDH obce kategorie JPO II nebo JPO III jako svoje zaměstnání v pracovním poměru k 1. lednu 2022 podle části druhé „Pracovní poměr“ § 36 nebo § 317a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 262/2006 Sb.") a v souladu s § 68 odst. 3 zákona o požární ochraně. Rozsah pracovního úvazku musí činit nejméně 40 % úplné týdenní pracovní doby na jedno pracovní místo ve funkci v jednotce SDH obce.
  V případě sdíleného pracovního místa na jedno pracovní místo ve funkci v jednotce SDH obce, se pracovní úvazek, který musí činit nejméně 40 % úplné týdenní pracovní doby, rozdělí mezi 2 a více členy - zaměstnance.
  viz čl. 1 písm. b) výzvy.

Podmínky přijatelnosti

Dle výzvy a zásad

Web

https://www.hzscr.cz/jednotky-pozarni-ochrany-dotace-a-granty.aspx

Kontakt

Ministerstvo vnitra - Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Kloknerova 2295/26
148 00 Praha 4

Poznámky

Žádost o dotaci, tj. výstup z Jednotného dotačního portálu RISPF (dále jen "žádost") https://isprofin.mfcr.cz/rispf, včetně příloh uvedených v čl. 5 odst. 10 výzvy se podává do datové schránky místně příslušného HZS kraje nejpozději do 10. května 2022.

  

[1] § 18 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů.

  

Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR

Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR

Téma

Požární ochrana, integrovaný záchranný systém

Název dotačního programu

Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR

Územní zaměření

Celorepublikové

Termín příjmu žádostí

Do 25. 11. 2021 na rok 2022

Výše alokace

200 mil. Kč

Oprávnění žadatelé

Obce plnící přenesenou působnost státní správy v oblasti jednotek PO

Míra dotace

dotace

Typy podporovaných aktivit

Cisternová automobilová stříkačka z rámcové dohody

Podmínky přijatelnosti

dle vyhlášení dotace

Web

https://www.hzscr.cz/clanek/dotace-obcim-na-reprodukci-pozarni-techniky-649464.aspx

Kontakt

MV – GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, 148 00 Praha 4

Poznámky

Žádost o dotaci se podává prostřednictvím Jednotného dotačního portálu RISPF - pod záštitou MF na internetových stránkách https://isprofin.mfcr.cz/rispfu místně příslušného HZS kraje

Přílohy

Podpora akceschopnosti Vodní záchranné služby ČČK, z.s.

Podpora akceschopnosti Vodní záchranné služby ČČK, z.s.

Téma

Požární ochrana, integrovaný záchranný systém

Název dotačního

programu

Podpora akceschopnosti Vodní záchranné služby ČČK, z.s.

Územní zaměření

ČR

Termín příjmu žádostí

14,00  hodin, dne 25. 11. 2021

Výše alokace

5 000 000 Kč

Oprávněný žadatel

 1. Oprávněným žadatelem o dotaci je nestátní nezisková organizace Vodní záchranná služba ČČK, z.s., která má právní formu spolku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zapsaný předmět činnosti [1] ve stanovách v oblasti IZS (dále jen „žadatel“).
 2. Oprávněný žadatel není pobočný spolek hlavního spolku, či jiná organizační složka (jednotka) žadatele.

Míra dotace

Dotace se poskytuje k úhradě až do výše 100 % celkových rozpočtovaných nákladů resp. výdajů projektu uvedených v žádosti.

Typy podporovaných aktivit

Podpora akceschopnosti ostatní složky integrovaného záchranného systému.

Podmínky přijatelnosti

dle výzvy k podání žádosti

Web

https://www.hzscr.cz/SCRIPT/docDetail.aspx?docid=21276464&docType=ART&prev=true&chnum=8

Kontakt

MV-GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, 148 00 Praha 4

Poznámky

Žádost o dotaci se podává u MV-GŘ HZS ČR

Přílohy

 

[1] § 123 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Podpora spolkové činnosti spolků působících na úseku požární ochrany, jejichž členové vyvíjejí činnost i v jednotkách SDH obcí

Podpora spolkové činnosti spolků působících na úseku požární ochrany, jejichž členové vyvíjejí činnost i v jednotkách SDH obcí

Téma

Požární ochrana, integrovaný záchranný systém

Název dotačního

programu

Podpora spolkové činnosti spolků působících na úseku požární ochrany, jejichž členové vyvíjejí činnost i v jednotkách SDH obcí

Územní zaměření

ČR

Termín příjmu žádostí

14, 00 hodin dne 25. 11. 2021

Výše alokace

20 000 000 Kč

Oprávněný žadatel

 1. Oprávněným žadatelem o dotaci je nestátní nezisková organizace, která má právní formu spolku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zapsaný předmět činnosti[1]ve stanovách apod.) v oblasti požární ochrany.
 2. Oprávněný žadatel o dotaci není pobočný spolek hlavního spolku, či jiná organizační složka (jednotka) spolku.

Míra dotace

Dotace se poskytuje k úhradě až do výše 100 % celkových rozpočtovaných nákladů resp. výdajů projektu uvedených v žádosti.

Typy podporovaných aktivit

Podpora spolkové činnosti na úseku požární ochrany

Podmínky přijatelnosti

dle výzvy k podání žádosti

Web

https://www.hzscr.cz/SCRIPT/docDetail.aspx?docid=21276464&docType=ART&prev=true&chnum=8

Kontakt

MV-GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, 148 00 Praha 4

Poznámky

Žádost o dotaci se podává u MV-GŘ HZS ČR

Přílohy

 

[1] § 123 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Podpora nestátních neziskových organizací působících na úseku požární ochrany, integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatelstva a krizového řízení

Podpora nestátních neziskových organizací působících na úseku požární ochrany, integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatelstva a krizového řízení

Téma

Požární ochrana, integrovaný záchranný systém

Název dotačního

programu

Podpora nestátních neziskových organizací působících na úseku požární ochrany, integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatelstva a krizového řízení

Územní zaměření

ČR

Termín příjmu žádostí

14, 00 hodin, dne 25. 11. 2021

Výše alokace

13 mil. Kč

Oprávněný žadatel

 1. Oprávněným žadatelem o dotaci je nestátní nezisková organizace, která má zapsaný předmět činnosti[1] případně registrovaný nebo evidovaný druh obecně prospěšné služby[2] (ve stanovách, zakládací listině apod.) v oblasti IZS, požární ochrany, ochrany obyvatelstva nebo krizového řízení a právní formu:
  1. spolku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),
  2. obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů,
  3. ústavu podle občanského zákoníku,
  4. účelového zařízení registrované církve nebo náboženské společnosti, zřízeného podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, pokud vykonávají alespoň některou činnost vyjmenovanou v ustanovení § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb.,
 2. Oprávněný žadatel není pobočný spolek hlavního spolku, či jiná organizační složka (jednotka) žadatele.

Míra dotace

Dotace se poskytuje k úhradě nejvýše 70 % celkových rozpočtovaných nákladů resp. výdajů projektu uvedených v žádosti.

Typy podporovaných aktivit

Podpora systému odborné přípravy. Výchovná činnost na úseku práce s dětmi a mládeží a preventivně výchovná činnost v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva a přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při mimořádných událostech. Publikační a informační činnost. Podpora akceschopnosti ostatních složek IZS. Zvyšování fyzické zdatnosti, získávání specifických dovedností a sportovní soutěže

Podmínky přijatelnosti

dle výzvy k podání žádosti

Web

https://www.hzscr.cz/SCRIPT/docDetail.aspx?docid=21276464&docType=ART&prev=true&chnum=8

Kontakt

MV-GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, 148 00 Praha 4

Poznámky

Žádost o dotaci se podává u MV-GŘ HZS ČR

Přílohy

 

[1] § 123 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

[2] § 16a odst. 4 písm. d) zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech).

vytisknout  e-mailem