Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Národní dotační titul - požární ochrana, IZS

Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu Ministerstva vnitra-generálního ředitelství HZS ČR

Téma Požární ochrana, integrovaný záchranný systém
Název dotačního programu

Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu Ministerstva vnitra-generálního ředitelství HZS ČR (dále jen "MV-GŘ HZS ČR")

Územní zaměření celorepublikové
Termín příjmu žádostí do 9. října 2023
Výše alokace 38 740 959,00 Kč
Oprávnění žadatelé

Obce plnící přenesenou působnost státní správy v oblasti jednotek PO.

Míra dotace dotace
Typy podporovaných aktivit

1. Odborná příprava

  1. velitelů družstev a velitelů jednotek sboru dobrovolných hasičů (dále jen "SDH") obcí k získání odborné způsobilosti nebo prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti,
  2. strojníků jednotek SDH obcí získání odborné způsobilosti nebo prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti,
  3. specializační kurzy pro určené členy jednotek SDH obcí,
  4. IMZ organizované HZS kraje,
  5. taktické cvičení organizované HZS kraje.

2. Výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího zřizovatele na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje.

3. Vybavení a opravy neinvestiční povahy.

Podmínky přijatelnosti dle výzvy a zásad
Web https://www.hzscr.cz/jednotky-pozarni-ochrany-dotace-a-granty.aspx
Kontakt Ministerstvo vnitra - Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Kloknerova 2295/26
148 00 Praha 4
Poznámky Žádost o dotaci (dále jen "žádost"), se podává u místně příslušného HZS kraje nejpozději do 9. října 2023, a to formou výstupu z Jednotného dotačního portálu (https://isprofin.mfcr.cz/rispf) přičemž tato musí obsahovat přílohy uvedené v čl. 5 odst. 9 výzvy. Pro příjem žádostí je určena datová schránka místně příslušného HZS kraje.

  

vytisknout  e-mailem