Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Národní dotační titul - požární ochrana, IZS

Účelová neinvestiční dotace na výdaje spojené se zajištěním zásahů jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí mimo územní obvod jejich zřizovatelů při požáru v Národním parku České Švýcarsko

Téma Požární ochrana, integrovaný záchranný systém
Název dotačního programu Účelová neinvestiční dotace na výdaje spojené se zajištěním zásahů jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí mimo územní obvod jejich zřizovatelů při požáru v Národním parku České Švýcarsko v období od 24. července 2022 do 12. srpna 2022 poskytovaná obcím z rozpočtu Ministerstva vnitra - Generaálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Územní zaměření Celorepublikové
Termín příjmu žádostí do 3. února 2023
Výše alokace 15 464 677,00 Kč
Oprávnění žadatelé Oprávněným žadatelem o dotaci je obec, které vznikly výdaje ve smyslu čl. 1 odst. 2 výzvy (v souvislosti se zásahem jí zřizované jednotky mimo územní obvod obce při požáru v Národním parku České Švýcarsko v období od 24. července 2022 do 12. srpna 2022) a které nebyly doposud kompenzovány formou poskytnutí dotace na základě výzvy JSDH_DOT_V2_2022 Odborná příprava, zásah, vybavení a opravy JSDH obcí vyhlášené dne 15. září 2022 MV-GŘ HZS ČR pod č. j. MV-130528-1/PO-IZS-2022, která měla obdobné věcné zaměření.
Míra dotace dotace
Typy podporovaných aktivit Peněžní prostředky vyčleněné v rozpočtové kapitole Ministerstva vnitra jsou účelově určeny na výdaje zřizovatele jednotky vynaložené dle ustanovení § 29 zákona o požární ochraně, které mu vznikly v souvislosti se zásahem jím zřizované jednotky mimo územní obvod obce u požáru v Národním parku České Švýcarsko v období od 24. července 2022 do 12. srpna 2022. Peněžní prostředky jsou poskytnuty formou dotace, a to v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., a podmínkami výzvy.
Podmínky přijatelnosti dle výzvy
Web

Účelová neinvestiční dotace na výdaje spojené se zajištěním zásahů jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí mimo územní obvod jejich zřizovatelů při požáru v Národním parku České Švýcarsko

Kontakt Ministerstvo vnitra - Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Kloknerova 26
148 00 Praha 4
Poznámky Žádost o dotaci, tj. výstup z Jednotného dotačního portálu (dále jen "žádost"), včetně příloh uvedených v čl. 4 odst. 9 výzvy se podává do datové schránky místně příslušného HZS kraje nejpozději do 3. února 2023.
Přílohy -

  

vytisknout  e-mailem