Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Národní dotační titul - požární ochrana, IZS

Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství HZS ČR

Téma

Požární ochrana, integrovaný záchranný systém

Název dotačního programu

Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství HZS ČR

Územní zaměření

celorepublikové

Termín příjmu žádostí

10. května 2022

Výše alokace

51 mil. Kč

Oprávnění žadatelé

1. O dotaci na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce kategorie JPO II [1], může žádat obec (zřizovatel jednotky SDH obce) zařazené v kategorii JPO II dle platného nařízení kraje k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami PO.

2. O dotaci na mzdové výdaje a zákonné pojistné člena - zaměstnance vykonávajícího službu v jednotce SDH obce kategorie JPO II nebo JPO III jako svoje zaměstnání v pracovním poměru k 1. lednu 2022 podle části druhé "Pracovní poměr" § 36 nebo § 317a zákona č. 262/2006 Sb. a v souladu s § 68 odst. 3 zákona o požární ochraně může žádat obec (zřizovatel jednotky SDH obce) zařazené v kategorii JPO II nebo JPO III dle platného nařízení kraje k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami PO, v případě, že člen - zaměstnanec na něž obec žádá dotaci:

  1. vykonává službu v jednotce SDH obce kategorie JPO II nebo JPO III jako svoje zaměstnání v pracovním poměru dle výše uvedeného k 1. lednu 2022 a

  2. splňuje k 1. lednu 2022 odpovídající odbornou způsobilost podle § 72 odst. 5 písm. a) zákona o požární ochraně a v souladu s § 34 vyhlášky č. 247/2001 Sb., tzn. je držitelem platného osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu funkce v jednotce nebo je prokázáno, že je přihlášen do kurzu k získání odborné způsobilosti u vzdělávacího zařízení HZS ČR na vykonávanou funkci.

Míra dotace

Dotace

Typy podporovaných aktivit

Zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH vybrané obce na:

  1. zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce kategorie JPO II viz čl. 1 písm. a) výzvy,

  2. mzdové výdaje a zákonné pojistné člena - zaměstnance vykonávajícího službu v jednotce SDH obce kategorie JPO II nebo JPO III jako svoje zaměstnání v pracovním poměru k 1. lednu 2022 podle části druhé „Pracovní poměr“ § 36 nebo § 317a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 262/2006 Sb.") a v souladu s § 68 odst. 3 zákona o požární ochraně. Rozsah pracovního úvazku musí činit nejméně 40 % úplné týdenní pracovní doby na jedno pracovní místo ve funkci v jednotce SDH obce.
    V případě sdíleného pracovního místa na jedno pracovní místo ve funkci v jednotce SDH obce, se pracovní úvazek, který musí činit nejméně 40 % úplné týdenní pracovní doby, rozdělí mezi 2 a více členy - zaměstnance.
    viz čl. 1 písm. b) výzvy.

Podmínky přijatelnosti

Dle výzvy a zásad

Web

https://www.hzscr.cz/jednotky-pozarni-ochrany-dotace-a-granty.aspx

Kontakt

Ministerstvo vnitra - Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Kloknerova 2295/26
148 00 Praha 4

Poznámky

Žádost o dotaci, tj. výstup z Jednotného dotačního portálu RISPF (dále jen "žádost") https://isprofin.mfcr.cz/rispf, včetně příloh uvedených v čl. 5 odst. 10 výzvy se podává do datové schránky místně příslušného HZS kraje nejpozději do 10. května 2022.

  

[1] § 18 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů.

  

vytisknout  e-mailem