Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Národní dotační titul - dobrovolnická služba

Téma Dobrovolnická služba

Název dotačního titulu

Rozvoj dobrovolnické služby

Územní zaměření

Česká republika

Termín příjmu žádostí

30. září na další kalendářní rok

Výše alokace

15 mil. Kč

Oprávnění žadatelé

organizace dle § 6 zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě: spolky, ústavy, sociální družstva, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, právnické osoby církve nebo náboženské společnosti, evidované osoby církve nebo náboženské společnosti, církve a náboženské společnosti

Míra dotace

70% ze státních zdrojů, 30% spoluúčast

Typy podporovaných aktivit

dle §11 zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě: pojistné, které je uzavřeno dle podmínek daných zákonem o dobrovolnické službě, část výdajů spojených s výkonem dobrovolnické služby (evidence, příprava dobrovolníků a realizace dobrovolnické služby), pojistné na důchodové pojištění

Podmínky přijatelnosti

musí být platná akreditace na projekt nebo program na celý kalendářní rok, na který je žádána dotace

Web

Národní dotační titul - dobrovolnická služba

Kontakt

Ministerstvo vnitra
odbor prevence kriminality
Tel. 974 832 255
E-mail: dobrovolnicka.sluzba@mvcr.cz

Poznámky

nutná udělená akreditace dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě

Přílohy

-

  

vytisknout  e-mailem