Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Národní dotační titul - cizinci

Integrační služby pro držitele speciálního víza a dočasné ochrany 2022

Téma Cizinci

Název dotačního titulu

Integrační služby pro držitele speciálního víza a dočasné ochrany 2022

Územní zaměření

celé území ČR

Termín příjmu žádostí

25. 04. 2022

Výše alokace

-

Oprávnění žadatelé

 • spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • pobočné spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • ústavy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • nadace a nadační fondy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, pokud vykonávají alespoň některou činnost vyjmenovanou v § 7 odst. 1 písm. f) rozpočtových pravidel,
 • vyšší územní samosprávné celky podle ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, které v době podání projektu provozují Centrum na podporu integrace cizinců dle zákona 326/1999 Sb., zákona o pobytu cizinců a mají smlouvu prokazující tuto skutečnost.

Míra dotace

V souladu se Zásadami vlády se dotace ze státního rozpočtu poskytuje (i u sdružených prostředků jiných orgánů státní správy na tentýž účel) do výše 100% rozpočtových nákladů projektu nutných k realizaci činnosti v oblasti integrace cizinců v rámci toho dotačního řízení.

Typy podporovaných aktivit

 1. vzdělávání pracovníků organizací, kteří doposud nepracovali přímo s cizinci a hodlají se zapojit do poskytování přímých služeb,
 2. integrace a adaptace osob cílové skupiny ve zranitelném či znevýhodněném postavení (zejména osoby se zdravotním postižením, ženy, děti, mládež a senioři),
 3. realizace projektů zaměřených na poskytování informací cílové skupině,
 4. koordinaci, vzdělávání a další aktivity dobrovolníků a interkulturních pracovníků,
 5. přímá asistence zejména na úřadech, u lékaře a dalších potřebných místech,
 6. aktivní vyhledávání cílové skupiny a práce s ní,
 7. koordinace humanitární pomoci a podpory cílové slupiny na území ČR,
 8. aktivizační práce s cílovou skupinou,
 9. společné aktivity zaměřené na vzájemné setkávání s majoritní společností,
 10. podpora integračních opatření založených na vlastní aktivitě cizinců,
 11. podpora integračních a adaptačních aktivit pro děti,
 12. další vzdělávání cizinců,
 13. další adaptační a integrační služby navržené žadatelem.

Podmínky přijatelnosti

Splnění podmínek stanovených v Zásadách poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace a vyšší územní samosprávné celky v rámci dotačního programu "Integrační služby pro držitele speciálního víza a dočasné ochrany 2022".

Web

Web MV ČR - Integrace cizinců na území ČR

Kontakt

Mgr. et Mgr. Petr Pravda (e-mail: petr.pravda@mvcr.cz)

Poznámky

Informační setkání proběhne on-line formou v pátek 8. dubna 2022 od 13:00 do 14:00. O zaslání přístupových údajů napište na email: petr.pravda@mvcr.cz.

Výsledky dotačního řízení Integrační služby pro držitele speciálního víza a dočasné ochrany 2022 (pdf, 39 kB)

Přílohy

Zásady poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace a vyšší územní samosprávné celky v rámci dotačního programu Integrační služby pro držitele speciálního víza a dočasné ochrany 2022 (pdf, 288 kB)

  

vytisknout  e-mailem