Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Národní dotační titul - cizinci

Příspěvek obcím, na jejichž území se nachází zařízení pro zajištění cizinců

Téma Cizinci

Název dotačního titulu

Příspěvek obci na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti se zařízením pro zajištění cizinců na jejím území, dle § 151 zákona č. 325/1999 Sb., o pobytu na území ČR

Územní zaměření

Poskytuje se pouze obci na jejíž území se nachází zařízení pro zajištění cizinců

Termín příjmu žádostí

Obec podá žádost do desátého dne kalendářního měsíce následujícího po uplynutí rozhodného období Správě uprchlických zařízení Ministerstva vnitra.

Výše alokace

Není stanovena - výše příspěvku náleží v souladu s usnesením vlády č. 286/2016 ze dne 30. března 2016 (viz míra dotace).

Oprávnění žadatelé

Obce (města), na jejichž území se nachází zařízení pro zajištění cizinců: město Bělá pod Bezdězem, obec Vyšní Lhoty, obec Tis u Blatna.

Míra dotace

Dle využití ubytovací kapacity: (celková výše dotace je násobkem celkového počtu pobytových dnů, které cizinci s evidovaným pobytem v azylovém zařízení strávili a stanovené částky za ubytovaného cizince podle usnesení vlády tj. 10,- Kč/pobytový den)

Typy podporovaných aktivit

Podpora obci je účelově určena na úhradu neinvestičních nákladů obce

Podmínky přijatelnosti

  1. Dotace se poskytuje účelově podle § 14 odst. 4) písm. d) zákona č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla), a je účelově určena na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území

  2. Žadatel musí splňovat kritéria uvedená v sekci "Oprávnění žadatelé"

  3. Z dotace lze hradit pouze náklady, které jsou uvedeny v Rozhodnutí o poskytnutí dotace

  4. Finanční prostředky ze státního rozpočtu jsou poskytovány žadatelům na základě žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. Žádost musí splňovat podmínky stanovené v čl. II. přílohy usnesení vlády ČR č. 286/2016 ze dne 30.3.2016 „Zásady pro poskytování příspěvku obci na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti se zařízením na jejím území, ve smyslu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů

  5. Dotace je účelově určena na úhradu neinvestičních nákladů obce (města) a její prostředky nesmí být použity k financování investičních akcí

  6. Dotace je poskytována bezhotovostně na účet příslušného krajského úřadu, který tuto dotaci ihned poukáže na účet příslušné obce (města)

  7. Příjemce dotace je povinen počátkem následujícího kalendářního roku zveřejnit celkový objem poskytnutého příspěvku v uplynulém roce a rozpis použití těchto prostředků (toto zveřejnění provede na svých úředních deskách a dále v periodiku, pokud jej vydává)

Web

http://www.suz.cz/

Kontakt

Správa uprchlických zařízení MV
Lhotecká 559/7
143 01  Praha 12
IČ 60498021
ID datové schránky: 7ruiypv

Tel.: 974 827 118
Fax: 974 827 280
E-mail: podatelna@suz.cz

Kontaktní osoba: Vít Rosol
Tel.: 974 827 154
E-mail: vrosol@suz.cz

Poznámky

-

Přílohy

Usnesení vlády č. 286/2016 ze dne 30. 3. 2016 (pdf, 133 kB)

  

vytisknout  e-mailem