Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Národní dotační titul - cizinci

Státní integrační program

Téma Cizinci

Název dotačního titulu

Státní integrační program

Územní zaměření

celé území ČR

Termín příjmu žádostí

1. 1. - 15. 10. každoročně

Výše alokace

10 000 000 Kč/rok

Oprávnění žadatelé

obce

Míra dotace

Je dána Zásadami pro poskytování finančních prostředků z rozpočtové kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra na zajištění integrace osob s udělenou mezinárodní ochranou v roce 2016 a v letech následujících, jež jsou přílohou usnesení vlády České republiky ze dne 16. ledna 2017 č. 36, o změně usnesení vlády ze dne 20. listopadu 2015 č. 954 "o státním integračním programu pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou v roce 2016 a v letech následujících".

Typy podporovaných aktivit

příspěvek na úhradu čistého nájemného, nebo jeho části pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou

Podmínky přijatelnosti

Osoby s MO, které požádaly obec o dotaci na nájemné před 31. 12. 2015, případně je určena na zajištění pobytu zdravotně postižených osob nebo osob v důchodovém věku v zařízeních sociálních služeb

Web

-

Kontakt

Viktor Parkán (e-mail: viktor.parkan@mvcr.cz)

OAMP MV ČR
odd. přesídlování a integrace azylantů
tel.: 974 832 262

Poznámky

Příspěvek na úhradu čistého nájemného, nebo jeho části - tato forma SIP dobíhá, nelze do ní nově vstoupit, pokračovat bude zajištění pobytu zdravotně postižených osob nebo osob v důchodovém věku v zařízeních sociálních služeb.

Přílohy

-

  

vytisknout  e-mailem