Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Národní dotační titul - cizinci

Integrace cizinců 2023

Téma Cizinci

Název dotačního titulu

Integrace cizinců 2023

Územní zaměření

celé území ČR

Termín příjmu žádostí

31. 12. 2022

Výše alokace

bude nastavena dle usnesení vlády

Oprávnění žadatelé

 • spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • pobočné spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • ústavy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • nadace a nadační fondy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, pokud vykonávají alespoň některou činnost vyjmenovanou v § 7 odst. 1 písm. f) rozpočtových pravidel,
 • podle § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb. veřejné výzkumné instituce, zřízené na základě zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích.

Míra dotace

Dotace ze státního rozpočtu ve výši max. 80% nákladů projektu. U některých oblastí, které jsou uvedeny v Zásadách může žadatel v případě, že byla v minulosti uzavřena smlouva o dlouhodobé spolupráci, žádat o financování až do výše 100%.

Typy podporovaných aktivit

 • vzdělávání pracovníků státní správy (mimo jiné pracovníků oddělení pobytu OAMP) či samosprávy,
 • přímá asistence cizincům ze třetích zemí na odděleních pobytu cizinců OAMP,
 • streetwork v prostředí cizinců nebo/a vzdělávání streetworkerů,
 • podpora integračních aktivit založených na vlastní aktivitě cizinců,
 • výzkum postavení žen-migrantek ve společnosti nebo/a výzkum v oblasti integrace cizinců, sledování a tvorba indikátorů integrace,
 • aktivity zaměřené na informování hostitelské společnosti o oblasti integrace cílové skupiny.

Podmínky přijatelnosti

Splnění podmínek stanovených v Zásadách poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace a veřejné výzkumné instituce v rámci dotačního programu Integrace cizinců 2023.

Web

Web MV ČR - Integrace cizinců na území ČR

Kontakt

Mgr. Lenka Němečková (e-mail: lenka.nemeckova@mvcr.cz)
Doporučujeme také zaslat e-mailem avízo o podání žádosti.

Poznámky

Výsledky dotačního řízení Integrace cizinců 2023 (pdf, 567 kB)

Přílohy

Zásady poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace a veřejné výzkumné instituce v rámci dotačního programu Integrace cizinců 2023 (pdf, 383 kB)

 1. Obecná a specifická část žádosti (docx, 41 kB)
 2. Prohlášení o bezdlužnosti (docx, 26 kB)
 3. Rozpočtová tabulka - díl 3, 4, 5 a 6 (xlsx, 31 kB)
 4. Hodnotící kritéria (xlsx, 18 kB)
 5. Průběžná monitorovací zpráva (docx, 29 kB)
 6. Čerpání dotace (xlsx, 14 kB)
 7. Závěrečná zpráva o realizace projektu (docx, 32 kB)
 8. Vyúčtování - příloha č. 3 k vyhlášce č. 367/2015 Sb. (xlsx, 15 kB)

  

vytisknout  e-mailem