Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Národní dotační titul - bezpečnostní výzkum

Program bezpečnostního výzkumu ČR 2021-2026: vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií (SECTECH)

Téma Program účelové podpory
Název dotačního titulu Program bezpečnostního výzkumu ČR 2021-2026: vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií (SECTECH)
Územní zaměření ČR (EU)
Termín příjmu žádostí 2021
Výše alokace 714 mil. Kč - 500 mil. Kč veřejné prostředky, 214 mil. Kč neveřejné prostředky
Oprávnění žadatelé Výzkumné organizace, malé, střední nebo velké podniky
Míra dotace Stanovena podle Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací a podle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014 (GBER).
Maximální intenzita podpory projektu je stanovena na 70 % uznatelných nákladů. Maximální výše podpory nehledě na limity intenzity pro jednotlivé zapojené subjekty činí 40 000 tis. Kč na celou délku projektu.
Typy podporovaných aktivit Experimentální vývoj
Podmínky přijatelnosti Dle specifikací v zadávací dokumentaci
Web https://www.mvcr.cz/vyzkum/clanek/program-bezpecnostniho-vyzkumu-cr-2021-2026-vyvoj-testovani-a-evaluace-novych-bezpecnostnich-technologii-sectech.aspx
Kontakt Ministerstvo vnitra
odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání
Nad Štolou 936/3
170 34 Praha 7
​Tel: +420 974 832 746
E-mail: obv@mvcr.cz
Web: https://www.mvcr.cz/vyzkum/
Poznámky -
Přílohy -

  

Vysvětlivky k jednotlivým položkám Karty dotačního titulu MV:

 • Téma uvádí zjednodušeně klíčové slovo/klíčová slova, která daný dotační titul charakterizují. Nyní jsou stanoveny tyto tematické oblasti: Prevence kriminality; Cizinci, Informační společnost, Dobrovolnická služba, Jednotky sboru dobrovolných hasičů, Korupce, Policejní sport - jejich počet a názvy se však mohou změnit v závislosti na charakteru zaslaných podkladů. V případě, že Váš dotační titul nelze zařadit mezi pět výše uvedených oblastí, navrhněte prosím název nové tematické oblasti.
 • U názvu dotačního titulu se uvádí název programu či podprogramu, který je Ministerstvem vnitra vyhlašován.
 • Územní zaměření sleduje omezení potenciálních žadatelů z hlediska území. Ve většině případů jde o celé území ČR, v některých případech jsou ale tituly určeny např. pouze pro obce s rozšířenou působností, statutární města atd.
 • U termínu příjmu žádostí je uvedeno období, v němž jsou/budou přijímány žádosti.
 • Výše alokace uvádí množství přidělovaných finančních prostředků.
 • V rámci oprávněných žadatelů je uveden výčet subjektů, které mohou v rámci daného dotačního titulu o dotaci žádat.
 • V položce míra dotace jsou uvedeny bližší informace k financování, např. forma podpory (dotace a úvěr), orientační výše dotace, orientační výše celkových způsobilých výdajů, případně horní a spodní limity.
 • Typy podporovaných aktivit specifikují, na jaké aktivity je možné čerpat finanční prostředky.
 • Položka podmínky přijatelnosti specifikuje podmínky, za kterých je možné finanční příspěvek poskytnout.
 • Web uvádí odkaz na webovou stránku, na níž lze nalézt bližší informace k danému dotačnímu titulu, např. vyhlašované výzvy nebo dokumentaci k výzvě.
 • Kontakt uvádí adresu či tel. číslo na kompetentní osobu, případně na útvar zodpovědný za vyhlášený dotační titul.
 • Poznámky - prostor pro informace, které jsou z pohledu budoucího žadatele důležité před tím, než předloží žádost; případně doplňující informace.
 • Přílohy - prostor pro vložení doplňující dokumentace.

  

vytisknout  e-mailem