Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nálezy dokladů, zbraní, střeliva, munice a výbušnin

Každý, kdo nalezne zbraň, střelivo, munici anebo výbušninu, je povinen neprodleně oznámit jejich nález nejbližšímu příslušníkovi policie nebo útvaru policie, anebo orgánu místní samosprávy, který toto oznámení předá nejbližšímu útvaru policie.

S těmito předměty nálezce samostatně nemanipuluje a neodnáší je z místa nálezu, a to ani tehdy je-li sám držitelem zbrojního nebo muničního průkazu! Naopak nalezené doklady vydávané podle zákona o zbraních (zbrojní průkaz, průkaz zbraně, evropský zbrojní pas, muniční průkaz atd.) je nálezce povinen neprodleně odevzdat příslušníkovi policie nebo kterémukoliv útvaru policie, anebo orgánu místní samosprávy.

Postup v těchto případech upravují § 68 a § 70t zákona o zbraních, které představují úplnou a výlučnou právní úpravu nálezů dokladů podle zákona o zbraních, zbraní, střeliva, munice a výbušnin. V těchto případech nelze postupovat např. podle právní úpravy nálezu věci v občanském zákoníku a nález si přivlastnit. Na nálezce se rovněž nevztahuje např. povinnost vyhledat samostatně vlastníka těchto předmětů.
 

Nález dokladů podle zákona o zbraních

Povinnost neprodleně odevzdat příslušníkovi policie nebo kterémukoliv útvaru policie, anebo orgánu místní samosprávy se vztahuje na tyto doklady vydávané podle zákona o zbraních:

 • zbrojní průkaz,
 • průkaz zkušebního komisaře,
 • zbrojní licenci,
 • zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva,
 • evropský zbrojní pas,
 • průkaz zbraně,
 • muniční průkaz,
 • muniční licence.
   

Uvedená povinnost se dále vztahuje i na povolení k vývozu podle zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů.

O převzetí dokladů bude nálezci vydáno potvrzení.
 

Nález zbraně, střeliva, munice nebo výbušniny

Povinnost oznámit nález zbraně se vztahuje na:

 • zbraň kategorie A, A-I, B, C anebo C-I,
 • střelivo do zbraní kategorie A, A-I, B, C, anebo C-I
 • zbraň kategorie D,
 • munici (pumy, bomby, rakety, miny apod.),
 • výbušniny,
   

O oznámení vydá ten, kdo jej přijal, potvrzení.

Policie zajišťuje uložení nalezených zbraní, po dobu 6 měsíců, během kterých se o ně může jejich vlastník přihlásit, jinak připadají do vlastnictví státu.

Naopak, nalezená munice, střelivo nebo výbušnina, jakož i munice, střelivo nebo výbušnina, které jejich vlastník opustil, připadají do vlastnictví státu okamžikem nálezu.

Představuje-li nalezená munice, střelivo nebo výbušnina bezprostřední nebezpečí pro život, zdraví nebo majetek osob, zajistí policie neprodleně jejich zničení.

Uvedené se vztahuje i na nevybuchlou munici nebo výbušninu, která byla nalezena v rámci pyrotechnického průzkumu (jde tedy o munici či výbušniny dlouhodobě skryté v půdě, vodních útvarech atd. coby pozůstatky druhé světové války či přítomnosti vojenských sil na daném území).

  

Odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, 23. července 2021

  

vytisknout  e-mailem