Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nakládání s bezpečnostním materiálem na území České republiky

 

Právní úpravu nakládání s bezpečnostním materiálem na území České republiky představuje zákon č. 229/2013 Sb. , o nakládání s některými věcmi využitelnými k obraným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2014 a nahradil zákon č. 310/206 Sb.

Základním principem tohoto právního předpisu je podmínka registrace osoby, která hodlá s bezpečnostním materiálem nakládat, příslušným útvarem policie. Zákon dále stanovuje konkrétní povinnosti, které musí následně taková osoba při nakládání s bezpečnostním materiálem plnit.

Zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem byl novelizován ke dni 19. listopadu 2014 novelizován zákonem č. 266/2014 Sb. , který mimo jiné upravil podmínky spolehlivosti žadatele o registraci, odstranil požadavek na doklad o bezpečnostní způsobilosti u držitelů bezpečnostního materiálu skupin 5 a 6 a výrazně upravil požadavky na zabezpečení uloženého bezpečnostního materiálu.

Konkrétní výčet věcí zařazených do bezpečnostního materiálu upravuje v současné době vyhláška č. 295/2014 Sb. , o členění bezpečnostního materiálu.

Pozn.: vyhláška č. 376/2013 Sb., o technických požadavcích na zabezpečení bezpečnostního materiálu, byla zrušena výše uvedeným zákonem č. 266/2014 Sb.

Shora uvedené právní předpisy jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva vnitra, též proklinutím přes nabídku „Legislativa“ na Sbírku zákonů.

 

Odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství

vytisknout  e-mailem