Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Na setkání se zástupci Ministerstva vnitra přišlo přes dvě stě tajemníků

Náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy a legislativy Jana Vildumetzová se sešla s více než dvěma sty tajemníky obcí s rozšířenou působností, obcí s pověřeným obecním úřadem a tajemníky městských částí hlavního města Prahy. Na jednání, které se uskutečnilo začátkem týdne, byli přizváni i ředitelé krajských úřadů. Ministerstvo vnitra pořádá porady s tajemníky pravidelně. Frekvence těchto setkání je zpravidla dvakrát ročně. 

 

„Na poradě jsme probírali nově připravovaný zákon o finanční kontrole, zásadní změny promítnuté do zákona o rozpočtech územních správních celků včetně dotací a veřejnoprávních smluv nebo příspěvek na výkon přenesené působnosti na příští rok,“ vyjmenovala náměstkyně Vildumetzová obsah porady s tím, že se diskuse vedla i k přípravě návrhu věcného záměru zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech či novele zákona o obcích. Ta je nyní v Poslanecké sněmovně a měla by mimo jiné umožnit starostům získat přehled o svých občanech tak, aby mohli ocenit jejich významná životní jubilea,“upřesnila Vildumetzová.
 
K jednotlivým bodům probíhaly diskuse, při kterých tajemníci upozorňovali na řadu aplikačních problémů při výkonu státní správy. „V tomto smyslu jsme samozřejmě probrali i možná opatření.“ Ta se týkala, mimo jiného, i zmíněného financování přenesené působnosti. Podle Vildumetzové si některé obce stěžují, že výkon přenesené působnosti dofinancovávají z vlastní kasy. Nejen proto resortní sekce veřejné správy mapuje situaci a zvažuje možná řešení. „Na místě je zvážit tzv. výkonové financování, a proplácet tak pouze skutečně vykonané úkony v rámci jednotlivých agend. Podmínkou však je evidence, ocenění a vyúčtování provedených úkonů v rámci přenesené působnosti,“ uvedla náměstkyně. 
 
Příští porada by se měla věnovat novele zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí a shrnutí aktuálního stavu implementace Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014–2020. Hovořit by se mělo i o aktuálně projednávaných legislativních návrzích, které se bezprostředně dotýkají fungování radnic.
 
 
Lucie Nováková
ředitelka odboru tisku a public relations

vytisknout  e-mailem