Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Muniční průkaz (pro fyzickou osobu)

Základní informace

Muniční průkaz opravňuje fyzickou osobu v rozsahu podle druhu muničního průkazu k provádění činností při nakládání s municí a k provádění pyrotechnického průzkumu (§ 70b odst. 1 zákona o zbraních) a to pouze v rámci jeho pracovního, členského nebo obdobného poměru k držiteli muniční licence.

Muniční průkaz je veřejná listina (§70b odst. 1 zákona o zbraních) a rozlišuje se podle rozsahu oprávnění na:

  1. základní muniční průkaz,
  2. vyšší muniční průkaz
  3. průkaz pro provádění pyrotechnického průzkumu.
     

Doba platnosti muničního průkazu je 10 let.

Držitel zbrojního průkazu skupiny D, který není držitelem základního muničního průkazu nebo vyššího muničního průkazu, je oprávněn pro držitele zbrojní licence, který provádí ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona činnosti při nakládání s municí, nabývá do vlastnictví, drží, přechovává, skladuje munici nebo s municí jinak nakládá a který není držitelem obecné muniční licence, nebo pro držitele obecné muniční licence provádět činnosti při nakládání s municí nejdéle po dobu 2 let, tj. do 31. 7. 2019, přitom je povinen plnit povinnosti také jako držitel příslušného druhu muničního průkazu.

Platný zbrojní průkaz skupiny F se k 1. 8. 2017 považuje za průkaz pro provádění pyrotechnického průzkumu a jeho držitel je povinen podrobit se lékařské prohlídce u posuzujícího lékaře a odevzdat posudek o zdravotní způsobilosti příslušnému útvaru policie do 2 měsíců po uplynutí 5 let od vydání tohoto zbrojního průkazu (tj. zůstává zachována dosavadní lhůta k předložení lékařského posudku).

  

Odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, 21. srpna 2017

  

vytisknout  e-mailem