Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Muniční licence (pro právnickou osobu)

Základní informace

Muniční licence je veřejná listina (§ 70i zákona o zbraních). Muniční licence opravňuje právnickou nebo podnikající fyzickou osobu k  nakládání s municí nebo k provádění pyrotechnického průzkumu (§ 70i  zákona o zbraních).

Muniční licence se rozlišuje podle účelu nakládání s municí na obecnou muniční licenci a muniční licenci pro provádění pyrotechnického průzkumu.

Nabývat do vlastnictví, držet, přechovávat, skladovat munici a jinak nakládat s municí je oprávněn pouze držitel obecné muniční licence.

Provádění pyrotechnického průzkumu je oprávněn zajišťovat pouze držitel muniční licence pro provádění pyrotechnického průzkumu.

Držitel zbrojní licence, který ke dni 1. 8. 2017 nakládá s municí a který není držitelem obecné muniční licence, je oprávněn nadále nakládat s municí nejdéle do 31. 7. 2019. Do doby vydání obecné muniční licence nebo do 31. 7. 2019 se na takového držitele zbrojní licence při nakládání s municí pohlíží jako na držitele obecné muniční licence. Přitom je povinen plnit povinnosti držitele obecné muniční licence.

Platná zbrojní licence skupiny K - k provádění pyrotechnického průzkumu se ke dni 1. 8. 2017 považuje za muniční licenci k provádění pyrotechnického průzkumu. Držitel zbrojní licence skupiny K, která se podle věty první považuje za muniční licenci k provádění pyrotechnického průzkumu, je povinen provést výměnu dokladu za muniční licenci k provádění pyrotechnického průzkumu u příslušného útvaru policie nejpozději do dvou let, tj. do 31. 7. 2019.

  

Odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, 21. srpna 2017

  

vytisknout  e-mailem