Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Modrá karta

Informace pro žadatele o modrou kartu 

English English

Ukončení pracovního poměru

Skončí-li držiteli modré karty pracovní poměr v době její platnosti, je povinen tuto skutečnost ve lhůtě do 3 pracovních dnů oznámit MV ČR. Tato povinnost platí i v případech, kdy dojde ke změně zaměstnavatele, vzniku nového pracovního poměru, a tím k ukončení předchozího pracovního poměru, přičemž během prvních dvou let pobytu na modrou kartu, tyto změny podléhají souhlasu MV ČR.

  

Změna pracovního zařazení a změna zaměstnavatele

1. Během prvních dvou let pobytu

Změna zaměstnavatele nebo pracovního zařazení držitele modré karty podléhá během prvních dvou let pobytu na území předchozímu souhlasu MVČR. Ministerstvo souhlas s uvedenými změnami udělí na žádost držitele modré karty, pokud nadále splňuje podmínky vydání této karty.

Jednou z podmínek je, že se musí jednat o pracovní pozici obsaditelnou držitelem modré karty vedené v evidenci Ministerstva práce a sociálních věcí. To znamená, že zaměstnavatel musí takovou pracovní pozici zadat do evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli modré karty. Číslo nové pracovní pozice následně žadatel uvede do své žádosti o souhlas se změnou zaměstnavatele.

Žádost o souhlas se změnou lze podat prostřednictvím formuláře žádosti o modrou kartu, kde vyplníte uvedené údaje a označíte, že jde o souhlas se změnou zaměstnavatele.

K žádosti o změnu zaměstnavatele nebo pracovního zařazení je nutné předložit:

  • pracovní smlouvu pro výkon zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci sjednanou na dobu nejméně jednoho roku na zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu, která dále obsahuje výši sjednané hrubé měsíční nebo roční mzdy odpovídající alespoň výši 1,5násobku průměrné hrubé roční mzdy vyhlášené sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí.

  • doklad potvrzující vysokou kvalifikaci - vysokoškolský diplom předložíte pouze v případě, že by se profesně jednalo o jinou pracovní pozici, než byla vaše původní. (Např. pokud jste stavební inženýr a bude i nadále vykonávat práci stavebního inženýra, diplom není třeba dokládat. Pokud jste inženýr a zároveň lékař a modrá karta byla vydána na pracovní pozici inženýra, přičemž nová pracovní pozice by byla na pozici lékaře, je třeba doložit diplom o studiu lékařství).

  • doklad o ubytování (smlouva o pronájmu) - předložíte jen pokud došlo ke změně.
     

Poplatek se v tomto případě neplatí. Rozhodnutí o souhlasu by mělo být vydáno nejpozději do 30 dnů, jde-li o složitý případ do 60 dnů.

V případě udělení souhlasu vám zůstane stejná modrá karta (průkaz) s původní platností. Není třeba žádat o zcela novou modrou kartu.

  

2. Po uplynutí dvou let pobytu

Po uplynutí dvou let pobytu na území je držitel modré karty povinen tyto změny oznámit ministerstvu ve lhůtě do 3 pracovních dnů vyplněním oznamovacího formuláře, který podává na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 9. května 2022

vytisknout  e-mailem