Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Modrá karta

Informace pro žadatele o modrou kartu 

English English

Povinnosti držitele modré karty

  1. pokud držitel modré karty v době její platnosti ukončí zaměstnání, je povinen tuto skutečnost ve stanovené lhůtě (3 pracovní dny) oznámit Ministerstvu vnitra,

  2. povinnost oznámit změnu zaměstnavatele a změnu pracovního zařazení (do 3 pracovních dnů),
    Nová pracovní pozice, na které hodlá být držitel modré karty zaměstnán, je součástí centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli modré karty.  Číselné označení této volné pracovní pozice, respektive pracovního místa je držitel modré karty povinen uvést v oznámení (nejlépe do tiskopisu oznámení, který je pro tyto účely určen.

  3. oznamovaní důležitých skutečností souvisejících s pobytem na území viz zde.

  

vytisknout  e-mailem