Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Modernizace veřejné správy

Zapojení veřejnosti do projektu odstranění byrokracie, veřejná diskuze a databáze konzultujících organizací, grémium  

Konzultace s veřejností

Související odkazy:
Knihovna připravované legislativy
Zahraniční odkazy
Seznam otevřených veřejných konzultací (legislativa EU)
 

Metodika pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů
Metodika pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů (doc, 352 kB) (dále jen metodika) byla předložena vládě dne 7. září 2009. Vláda přijala usnesení č. 1146 (pdf, 34 kB)  k Metodice pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů, kterým metodiku schvaluje a doporučuje členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů, aby ji využívali při zpracování hodnocení dopadů regulace (RIA) ve spojení s Obecnými zásadami pro hodnocení dopadů regulace (RIA) a při přípravě strategických materiálů nelegislativního charakteru.
 
Základní charakteristika metodiky
Metodika má doporučující charakter a v souladu s tím nevyžaduje uplatnění všech forem v ní obsažených při přípravě konkrétního vládního dokumentu a naopak ani neomezuje ústřední správní úřady v případných dalších formách zapojení veřejnosti. Výběr konkrétních forem náleží v mezích zákonů příslušnému ústřednímu správnímu úřadu.    
 
Metodika definuje minimální standard pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních materiálů a je zaměřena jak na obecné postižení forem zapojení veřejnosti do přípravy vládních dokumentů, tak na konkretizaci těchto obecných forem do procesu hodnocení dopadů regulace RIA. Základní požadavky procesu RIA se ovšem týkají po obsahové stránce záležitostí, které by měly být analyzovány i u koncepčních vládních materiálů nelegislativního charakteru. Předpokládá se proto využití této metodiky také pro vládní materiály nelegislativního charakteru.
 
Manuál pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů
Ministerstvo vnitra připravilo materiál s názvem Manuál pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů (doc, 424 kB). Manuál byl předložen vládě, která přijala dne 31. května 2010 usnesení č. 421 (doc, 67 kB), kterým vzala manuál na vědomí a doporučila členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů, aby jej využívali v návaznosti na metodiku.
 
Základní charakteristika manuálu
Manuál nabízí katalog forem a technik zapojování veřejnosti, které lze využít v procesu zapojování veřejnosti v kombinaci s postupy, které jsou popsány v metodice. Manuál metodiku v mnoha ohledech doplňuje a přednostně se věnuje těm oblastem, které nebyly v metodice podrobněji specifikovány.
Manuál má doporučující charakter a v souladu s tím nevyžaduje uplatnění všech forem v něm obsažených při přípravě konkrétního vládního dokumentu a naopak ani neomezuje ústřední správní úřady v případných dalších formách zapojení veřejnosti do přípravy vládních dokumentů.
V souladu s metodikou lze manuálu využít zejména v procesu hodnocení dopadů regulace. Manuál se však neomezuje pouze na souvislost s hodnocením dopadů regulace, tj. na legislativní návrhy, nýbrž jej lze přiměřeně využít i při přípravě jiných vládních materiálů jako jsou návrhy koncepcí a strategií, u kterých je vhodné nebo potřebné zapojení laické a odborné veřejnosti.

Související dokumenty:


Kontaktní osobou je Mgr. Karel Blaha, tel.: 974 816 273, email: blaha@mvcr.cz


Mgr. Karel Blaha
Odbor efektivní veřejné správy, 28.6.2010

vytisknout  e-mailem