Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Modernizace veřejné správy

Zapojení veřejnosti do projektu odstranění byrokracie, veřejná diskuze a databáze konzultujících organizací, grémium  

  1. Smart administration
  2. Hexagon veřejné správy
  3. Grémium pro regulační reformu a efektivní veřejnou správu
  4. Konzultace s veřejností
  5. Newsletter Efektivní správa
Grémium pro regulační reformu a efektivní veřejnou správu (dále jen "Grémium") je meziresortním koordinačním orgánem pro oblast zefektivňování veřejné správy a zkvalitňování regulace.
 
Grémium je zřízeno na základě usnesení vlády ze dne 22. srpna 2007 č. 927. Předsedou Grémia je ministr vnitra. Předsedu Grémia zastupuje náměstek ministra vnitra, který je členem Grémia. Tajemník Grémia je zaměstnanec Ministerstva vnitra.
Grémium zejména:
 
  1. zaujímá stanoviska k legislativním návrhům předkládaným vládě z hlediska vyhodnocení jejich dopadů a způsobované byrokratické zátěže; tato stanoviska jsou předkládána vládě jako součást stanoviska Legislativní rady vlády,
  2. schvaluje projektové záměry směřující k zefektivnění fungování veřejné správy a určené pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie v rámci priority "Smart Administration", koordinuje předkládání výzev pro podávání projektů,
  3. koordinuje práce na projektech směřujících k zefektivnění fungování veřejné správy, které byly schváleny jako příloha Strategie "Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby" (pdf, 771 kB), případně dodatečně schváleny Grémiem,
  4. posuzuje návrhy dlouhodobých a střednědobých koncepcí, analýz, výhledů a směrů rozvoje v oblasti zkvalitňování regulace včetně odstraňování nadměrné byrokratické zátěže a zefektivňování veřejné správy a veřejných služeb předkládaných vládě,
  5. plní další úkoly stanové vládou.

DOKUMENTY

Kontaktní tel.: 974 816 268,  poslední aktualizace: 5. 3. 2012

vytisknout  e-mailem