Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Mítink s občany v Karviné

Zástupci odboru prevence kriminality jednali s občany a policisty o bezpečnostní situaci v Karviné. Setkání zvané “Mítink s občany” vzešlo z popuduKrajského ředitelství PČR Moravskoslezského kraje a uskutečnilo se dne 21. července 2011 v prostorách Základní školy Dělnická v Karviné – Novém Městě.
 
Městská část Karviná – Nové Město je považována za problémovou oblast z hlediska porušování nočního klidu, znečišťování veřejného prostranství, stavby problémových objektů, výskytu nezletilých v pohostinských zařízeních po 22. hodině apod. Na časté protiprávní jednání reagují občané stížnostmi, neuspokojivou situaci je rozhodně potřeba řešit.
 
Proto svolali představitelé obvodního oddělení PČR Karviná ve spolupráci s místní městskou policií mítink v duchu filozofie community policing a pozvali na něj náměstka primátora, pracovníky Magistrátu, krajské hygienické stanice a další odborníky, kteří mají k tématu, co říci. Účast 170 občanů jen potvrdila vysoký zájem na řešení společného problému.  
 
Během dvou hodin se občanům dostalo odpovědí na zásadní dotazy či stížnosti, také získali informace o možnostech a zákonných postupech při řešení jednotlivých problémů ve své lokalitě. Zástupci police ČR, městské policie i místní samosprávy také přislíbili, že budou občany informovat o dalších konkrétních postupech směřujících k nápravě.
 
Autorem projektu setkávání policie s občany je náměstek ředitele pro vnější vztahy KŘ PČR Moravskoslezského kraje plk. Ing. Martin Hrinko, Ph.D. Karvinská policie tento jeho projekt uvedla do praxe v první polovině roku 2008 a pro své pozitivní ohlasy z řad policie i široké veřejnosti v něm pokračuje i nadále. Pilotní setkání proběhlo s občany městské části Šumbark v Havířově, kde se zabývalo vzájemným soužitím starousedlíků se sociálně nepřizpůsobivými obyvateli. Další setkání byla v průběhu následujících let naplánována v lokalitách celého karvinského regionu a zatím posledním z nich bylo výše zmiňované setkání v Karviné – Novém Městě.
 
Projekt už získal několik prestižních ocenění, např. 2. místo v celostátní soutěži „Cena nejlepší praxe“ (2009) či v národním kole Evropské ceny prevence kriminality 2010. V červnu 2011 byl projekt prezentován na mezinárodním semináři „Úspěšná praxe při zvládání komunitních konfliktů“, který se konal v Budapeštiv rámci Evropské sítě prevence kriminality. Tímto seminářem byl zahájen tříletý projekt schválený a financovaný Evropskou komisí a vedený Ministerstvem vnitra Maďarské republiky. Česká republika, zastoupená odborem prevence kriminality MV, která je partnerem tohoto projektu vedle dalších zemí Střední a Východní Evropy, do něj přihlásila několik regionálních modelů zaměřených na zvládání konfliktů mezi majoritní a minoritní skupinou obyvatel. Jedním z nich je právě „Mítink s občany“.
 
Tento přístup, jak se záhy prokázalo, významně přispěl k pozitivnímu vnímání policie jako takové a ke zlepšení spolupráce řadových policistů s občany. Společná komunikace významně přispívá k řešení konkrétních problémů lokalit a zároveň velmi účinně dalším formám kriminality předchází. 
 

vytisknout  e-mailem