Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministerstvo vnitra vydalo příručku „Asistence lidem s disabilitou při katastrofách“

Publikace se soustředí na spolupráci s lidmi se zrakovým, sluchovým, psychickým či pohybovým postižením. Jejím cílem je zlepšit krizovou připravenost a spolupráci policistů, hasičů, zdravotnických záchranářů a dalších s lidmi se zdravotním postižením při řešení mimořádných událostí. 

 

Příručka vznikla v rámci evropského projektu EUNAD Implementace, který se zaměřoval na specifika interakce a komunikace členů zasahujících složek a dalších pomáhajících s lidmi s různými typy postižení v kontextu krizí, katastrof a traumatu. Jedná se o stručnější variantu výstupní publikace „Assisting People with Disabilities in Case of Disaster – European Network for Psychosocial Crisis Management“, kterou vydal v r. 2017 Německý federální úřad pro civilní ochranu a asistenci při katastrofách, který koordinoval výše uvedený projekt. Příručka je adaptovaná pro české prostředí.

Partnerem projektu EUNAD IP za Českou republiku byla Karlova univerzita v Praze, kooperujícími partnery Ministerstvo vnitra ČR a Policie ČR. Po odborné stránce k výsledkům významně přispěl také Hasičský záchranný sbor ČR, který se spolupráci s lidmi s disabilitou věnoval již před projektem. Zvláštní poděkování patří zástupcům zapojených organizací lidí s disabilitou i odborníkům, kteří sdíleli své konkrétní zkušenosti nezbytné pro platnost a užitečnost doporučených postupů.

Veškeré materiály včetně výstupní publikace jsou umístěny na webových stránkách projektu: http://eunad-info.eu/, související materiály v českém jazyce jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva vnitra: https://www.mvcr.cz/clanek/mezinarodni-projekty.aspx.

Ministerstvo vnitra vydalo publikaci v tištěné verzi v nákladu 600 ks pro účely vzdělávání psychologů, krizových interventů a dalších expertů IZS. Všem zájemcům je volně k dispozici v elektronické podobě zde.

Klára Dlubalová
pověřená řízením odboru tisku a public relations 

vytisknout  e-mailem