Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministerstvo vnitra připravilo změny zbraňové legislativy

Ministerstvo vnitra předložilo do meziresortního připomínkového řízení komplexní návrh nové právní úpravy zbraňového práva v ČR. Jedná se o čtyři nové zákony, které nahradí dosavadní zákon o zbraních. 

Konkrétně se jedná o:

Navrhovaný zákon o zbraních je základním pilířem nové zbraňové legislativy. Spolu s návrhem zákona o munici výrazně modernizuje stávající legislativu. Navrhované změny plně respektují práva stávajících legálních držitelů zbraní nabytá podle doposud platné právní úpravy.
 
Návrh nového zákona o zbraních zachovává to, co se osvědčilo v praxi a zároveň nahrazuje to, co se v praxi ukázalo jako nadbytečné nebo neefektivní. Platit tak stále bude vysoký standard podmínek, za kterých může osoba získat přístup ke zbraním, odbourá se ale přebytečná administrativní zátěž. Zákon například ruší klasické „papírové“ doklady nebo umožní činit drtivou většinu úkonů a podání elektronicky prostřednictvím centrálního registru zbraní.
 
Zákon přesněji definuje zbraně a dělí je nově do šesti kategorií. Přístup k nim bude odstupňovaný v závislosti na jejich možné nebezpečnosti. Na místo pěti skupin zbrojních průkazů pro fyzické osoby zákon zavádí pouze dvě skupiny zbrojního oprávnění vydávaného na dobu neurčitou. Policie bude pravidelně minimálně jednou za pět let prověřovat, zda osoba i nadále splňuje zákonem stanovené požadavky pro držení zbrojního oprávnění, jako je plná svéprávnost, bezúhonnost, spolehlivost a zdravotní způsobilost.
 
Na místo deseti skupin zbrojních licencí zákon zavádí dvě skupiny zbrojních licencí pro právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby. Tím se celý systém zpřehlední a zjednoduší. Vysoký standard kontroly držitelů zbrojních licencí i držitelů zbraní se ze strany policie v žádném případě nezmění ani nerozvolní.
 
Návrh zákona také předpokládá vyhlášení amnestie na nelegálně držené zbraně. Ta bude trvat 12 měsíců od doby nabytí účinnosti zákona. Obdobně, jako při minulých amnestiích, budou moci ti, kdo policii dobrovolně odevzdají nelegálně držené zbraně, požádat o vydání příslušného oprávnění k jejich držení.
 
Návrh zákona o munici definuje, co se municí rozumí a stanoví pravidla pro její nakládání.
 
Nadstavbový zákon v prvé řadě zakazuje a trestá vznik ozbrojených skupin, jako jsou domobrany, milice nebo obdobné ozbrojené složky, které by chtěly své politické, náboženské nebo jiné obdobné cíle prosazovat ozbrojeným způsobem.
 
Dále zákon zřizuje systém střelecké přípravy. Jeho účelem bude zvyšování dovedností legálních držitelů střelných zbraní při manipulaci se zbraněmi. Tím by se mělo eliminovat riziko možných nehod či nesprávného zacházení se zbraněmi. Proto bude absolvování takových kurzů zohledněno v případě žádosti o povolení na zbraně různých typů a kategorií. Střelecké kurzy bude moci pořádat jak orgán veřejné moci, tak soukromý subjekt – držitel zbrojní licence, který získá akreditaci pro konkrétní kurz. Účast na kurzech bude vždy dobrovolná.
 
Nadstavbový zákon také umožní vládě v době vyhlášení krizového stavu přijmout nařízení, kterým upraví nakládání se zbraněmi nad rámec zákona. Absence takového ustanovení se projevila v případě afrického moru prasat na Zlínsku, kdy podle doposud platné právní úpravy nebylo ani dočasně možné myslivcům povolit odstřel prasat s využitím tlumičů hluku výstřelu (tj. zakázaných doplňků zbraní). Nařízením bude moci vláda také zavést možnost úpravy způsobu uložení a zabezpečení zbraní nebo stanovit jiný způsob nošení zbraní.
 
Doprovodný změnový zákon upravuje související právní předpisy a to tak, aby odpovídaly navrhované legislativě.
 
Předpokládaná účinnost všech 4 zákonů je 1. ledna 2022.

vytisknout  e-mailem