Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministerstvo vnitra připravilo nový zákon upravující pobyt cizinců na území ČR

Digitalizace pobytové agendy, nový systém registrace občanů EU či posílení role tzv. garanta. Ministerstvo vnitra připravilo nový zákon upravující vstup a pobyt cizinců na našem území, který zpřehlední právní úpravu pobytu cizinců a digitalizací pobytové agendy zrychlí pobytové řízení. Návrh rozeslalo ministerstvo do připomínkového řízení. 

 

Ministerstvo vnitra nově přepracovalo stávající zákon upravující vstup a pobyt cizinců na území České republiky. Současný zákon je již zastaralý a v důsledku častých novelizací i nepřehledný. Nový zákon vychází ze současného zákona a nedochází v něm k žádným podstatným změnám podmínek pro udělení pobytového oprávnění. Hlavní změnou, kterou nový zákon přinese, je digitalizace pobytové agendy. „Tímto zákonem chceme zejména zpřehlednit právní úpravu pobytu cizinců. Digitalizací pobytové agendy pak zrychlíme pobytové řízení a snížíme administrativní zátěž. Chci zdůraznit, že nový zákon rozhodně nerozvolňuje pravidla v oblasti pobytové agendy, ostatně mnoho z nich vyplývá z práva EU,“ uvedl ministr vnitra Vít Rakušan. Paralelně s přípravou nového zákona se buduje nový informační systém, v jehož rámci bude cizinci vytvořena elektronická identita a cizinecký účet. „Cizinci budou moci z pohodlí domova skrze cizinecký účet komunikovat s úřady a naopak. Uleví to nejen našim pracovištím, která mají na starosti pobytové řízení, ale i samotným cizincům. Celý proces bude jednodušší a rychlejší,“ doplnil Vít Rakušan.

Kromě zpřehlednění právní úpravy a digitalizace pobytové agendy návrh zákona zavede změnu v registraci občanů EU, kteří chtějí v České republice pobývat déle než 90 dnů. Bude také zdůrazněna role tzv. garanta – osoby nebo subjektu (např. vzdělávací, vědecké či kulturní instituce, zaměstnavatel, sportovní kluby apod.), který garantuje cizinci účel pobytu na našem území. V zákoně budou jasně definována práva a povinnosti garanta, což posílí odpovědnost těchto subjektů v pobytovém řízení. Návrh rovněž počítá s omezením zastupování cizinců neprofesionálními zplnomocněnými zástupci. Zákon definuje přesné podmínky, za kterých je možné zastupovat cizince v pobytovém řízení. K návrhu zákona aktuálně probíhá meziresortní připomínkové řízení, poté jej projedná vláda.Klára Dlubalová
pověřená řízením odboru komunikace

vytisknout  e-mailem