Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministerstvo vnitra připravilo metodiku k revizi agend. Zvýší efektivitu fungování úřadu

Ministerstvo vnitra vytvořilo metodiku k provedení revize odborných agend státu. Tu zpracovali jeho zaměstnanci bez zapojení externích osob nebo firem či dalších nákladů. Sloužit má nejenom k optimalizaci výkonu agend, které má resort povinně ze zákona, ale také k zefektivnění vnitřního fungování samotného úřadu. Z metodiky vyplynuly desítky opatření, které teď vnitro bude dál naplňovat. 

 

Ministerstvo vnitra v září dokončilo interní revizi agend. Cílem revize bylo zmapovat veškeré odborné agendy v rámci ministerstva a posoudit jejich efektivitu, elektronizaci či případné zrušení. Podíleli se na ní zaměstnanci ministerstva bez nutnosti dalších nákladů či zapojení externích osob nebo firem. „Zefektivnění státní správy a s tím související revize stáních agend je jednou z klíčových priorit vlády. Nechceme bezhlavě škrtat místa ve státních úřadech, ale chceme přesně zmapovat, zda se některé činnosti nedělají zbytečně, zda by je nešlo digitalizovat či zefektivnit. Proto jsme připravili metodiku, kterou jsme sami otestovali,“ uvedl ministr vnitra Vít Rakušan.

Na základě revize agend Ministerstva vnitra tak vznikl souhrnný materiál. Ministerstvo identifikovalo vykonávané agendy ze zákona a zhodnotilo je z hlediska nutnosti výkonu, možného zrušení či procesní optimalizace, včetně jejich možné elektronizace. V případě nutnosti zachování celé agendy jsme přezkoumali jednotlivé činnosti z hlediska nutnosti zachování výkonu, možného zrušení či procesní optimalizace konkrétních činností v agendě. Obdobně jsme postupovali v případě činností, které ministerstvo vykonává na základě usnesení vlády nebo vnitřních předpisů. Mimo samotnou metodiku k provedení revize odborných agend jsme se zabývali rozvojem vnitřního fungování ministerstva s cílem jeho optimalizace. Přitom jsme reflektovali podněty zaměstnanců, které ke zlepšení chodu úřadu vznesli. Ministerstvo vnitra metodiku na konci září zaslalo k dalšímu využití Úřadu vlády, kde vznikla pro tyto účely pracovní skupina. Ta má za cíl připravit návrhy a doporučení pro revizi agend celé státní správy.

Z revize agend vyplynuly pro resort desítky opatření. Jedná se například o:

 • Opatření strukturální a organizační povahy
  • Přezkoumat a optimalizovat soustavu archivů
  • Revidovat vztah resortu a Institutu pro veřejnou správu
  • Optimalizovat strukturu podřízených organizací a zefektivnit vztah mezi nimi a ministerstvem
 • Opatření legislativní povahy vyžadující úpravu zákona
  • Změna zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
  • Zákon o správě voleb
  • Novela zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky
  • Novela zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách
 • Dílčí opatření věcné povahy
  • Automatizace dozorové činnosti územně samosprávných celků
  • Revize strategických dokumentů
  • Revize meziresortních a interních řídících a koordinačních pracovních skupin
 • Opatření provozní a obslužné povahy
  • Centralizovat a sdílet interní služby
  • Revidovat dislokaci zaměstnanců ministerstva a jejich vybavenost

Seznam kompletních rezortních opatření včetně těch týkajících se rozvoje chodu úřadu je součástí interních materiálů ministerstva.


Klára Dlubalová
odbor komunikace

vytisknout  e-mailem