Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministerstvo vnitra představilo bezpečnostní standardy pro pořadatele letních festivalů

Co už dnes na základě platné legislativy musí či může udělat policie, obec a pořadatelé pro zvýšení bezpečnosti občanů během letních festivalů? To spolu s dalšími aktuálními doporučeními a bezpečnostními standardy najdou obce i pořadatelé v nové brožuře, kterou Ministerstvo vnitra dnes, ve čtvrtek 29. června 2017, představilo na semináři k ochraně měkkých cílů. 

Brožuru Bezpečnostní standardy pro pořadatele letních sportovních, kulturních a společenských akcí připravilo Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám Ministerstva vnitra s ohledem na současnou situaci v Evropě, kdy nejčastějším terčem teroristických útoků jsou právě veřejné akce s větším výskytem osob. „Řada festivalů je už dnes z bezpečnostního hlediska zajištěná dobře. Mnoho dalších ale z různých důvodů takto komplexně zajištěno není. Proto v brožuře přehledně shrnujeme veškeré standardy, které obce či pořadatelé nejen musí udělat, ale také mohou přijmout ještě nad rámec současné legislativy,“ uvedl ředitel odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra David Chovanec.

Brožura, jejíž znění najdete v přiloženém souboru PDF, shrnuje standardy spolupráce policie, obcí s jejich městskými strážníky a pořadateli akcí mj. proto, že právě správně nastavená spolupráce a výměna informací je nejúčinnější způsob, jak maximálně posílit odolnost měkkých cílů před případnými útoky. Představitelům obcí brožuru distribuuje Svaz měst a obcí, zástupcům pořadatelů pak Festivalová asociace sdružující největší domácí pořadatele festivalů.

Konkrétní opatření

Mezi 11 základních bezpečnostních opatření, která Ministerstvo vnitra pořadatelům doporučuje, patří např. správné a včasné nahlášení akce všem odpovědným složkám, určení kontaktní osoby odpovědné za bezpečnost, jasně nastavená pravidla spolupráce se složkami integrovaného záchranného systému a obecní policií, vypracování analýzy hrozeb a vyhodnocení rizik, dostatečná pořadatelská služba, proškolení personálu nebo dostatečně s předstihem zveřejněný návštěvní řád.

Na semináři kromě zástupců Ministerstva vnitra a Centra proti terorismu a hybridním hrozbám vystoupili také představitelé Policie ČR a Festivalové asociace. Jako příklad dobré praxe policisté představili např. bezpečnostní opatření a spolupráci během hudebního festivalu Metronom v Praze. Semináře zaměřeného na zabezpečení festivalů z pohledu pořadatele, Policie ČR a obce se zúčastnili zástupci obcí s většími festivaly, městské policie, Svazu měst a obcí, Asociace krajů, Hasičského záchranného sboru nebo Svazu průmyslu a dopravy.

Zodolňování ochrany měkkých cílů se Ministerstvo vnitra věnuje dlouhodobě a systematicky. Vznikla proto Koncepce ochrany měkkých cílů do roku 2020 a Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám také vypracovalo metodiku ochrany měkkých cílů. V září se pak poprvé sejde stálý poradní sbor Ministerstva vnitra, který jednotlivé body koncepce začne zavádět do praxe.

Lucie Nováková
ředitelka odboru tisku a PR

vytisknout  e-mailem