Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Mezinárodní spolupráce

Mezinárodní spolupráce v oblasti policejního vzdělávání a výcviku. Představení projektů s mezinárodní účastí 

International Anti-Corruption Academy - IACA

IACA (Mezinárodní protikorupční akademie) vznikla na základě společné iniciativy Úřadu pro drogy a kriminalitu Organizace spojených národů (UNODC), Rakouské republiky, Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) a dalších. 

 • Hlavním cílem Akademie je zlepšení vědomostí a praxe v oblasti boje proti korupci prostřednictvím vzdělávání, výcviku a výzkumu.

 • Cílovou skupinou jsou ti, kteří se ve své praxi setkávají s bojem proti korupci - zejména státní zástupci, soudci, policie, veřejná správa, ale i studenti vysokých škol příbuzných oborů.

 • IACA sídlí v Laxenburgu v Rakousku. Mezinárodní organizací se akademie stala 8. března 2011.
   

Financování IACA

 • Hlavní zdroj financování IACA jsou dobrovolné členské příspěvky.

 • V roce 2011 byl z rozpočtu tehdejšího odboru vzdělávání a správy policejního školství uhrazen dobrovolný členský příspěvek ve výši 4000,- EUR.

 • Ministerstvo spravedlnosti bude na činnost IACA přispívat vysíláním expertů, nikoliv však finančně.
   

Vzdělávací aktivity IACA

 • Nabídka vzdělávacích aktivit IACA - veřejně dostupná na stránkách Akademie.

 • Aktivity jsou přístupné všem, kdo splní podmínky cílové skupiny.

 • Náklady spojené se studiem a účastí na semináři jsou hrazeny účastníky. Účastníkům z rozvojových zemí mohou být hrazeny z prostředků Akademie.

 • V roce 2012 byl zahájen postgraduální studijní program Master in Anti-Corruption Studies (MASC),

  • školné pro soukromé subjekty má být 22-25 tisíc EUR za 18ti měsíční studium.

  • pro zástupce státního sektoru a zájemce z méně rozvinutých zemí budou připravena stipendia a jiná podpora.
    

IACA a ČR

 • září 2010 - tehdejší ministr vnitra Mgr. Radek John se zúčastnil konference "Od vize k realitě: nový a ucelený přístup k boji proti korupci", kde byla slavnostně zahájena činnost IACA a současně byla podepsána Dohoda o vytvoření Mezinárodní protikorupční akademie, díky které se IACA stala mezinárodní organizací;

 • 14. prosince 2010 podepsala tuto Dohodu ČR, která se stala zakládajícím členem.

 • V červnu 2011 byla uložena ratifikační listina k Dohodě a od 5. srpna 2011 vstoupila Dohoda pro ČR v platnost.

 • Gesci k této dohodě sdílí Ministerstvo vnitra ČR - hlavní gestor OBVPV a Ministerstvo spravedlnosti ČR (MSp).

 • Aktivity ze strany České republiky při provádění Dohody budou prováděny podle personálních a finančních možností institucí (vzdělávací aktivity IACA jsou plně hrazeny účastníky), které budou své zaměstnance do projektů Akademie vysílat.

 

Link: https://www.iaca.int/

  


Odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání, oddělení policejního vzdělávání, dne 31. října 2022

vytisknout  e-mailem